(Minghui.org) یکی از ساکنان روستان لینچووان به‎خاطر امتناع از نفی فالون گونگ، به پنج سال حبس محکوم شده است. فالون گونگ تمرینی معنوی است که رژیم کمونیست چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار می‎دهد.

پلیس در ماه ژوئن 2016 خانم ما جونپینگ را دستگیر و خانه‌اش را غارت کرد. او 15 روز در زندان شهر فویانگ و پس از آن یک ماه در بازداشتگاه شهر فویانگ حبس بود. سپس به سه ماه بازداشت خانگی محکوم شد.

ژانگ لی، معاون وقت رئیس اداره امنیت داخلی شهرستان لینچووان، به خانم ما گفت که باید از او به‎خاطر فراهم کردن شرایط آزادی موقتش تشکر کند. او در حال اشاره به خانم ما بود که باید برای او جبران کند. خانم ما از پرداخت رشوه امتناع ورزید. سپس ژانگ خانم ما را تهدید کرد که اگر آزار و شکنجه‎ای که ژانگ بر او و دیگر تمرین‎کنندگان محلی فالون گونگ تحمیل کرده را فاش کند، او را بازداشت خواهد کرد.

خانم ما از تهدیدهای او نترسید و آزار و شکنجه‎ فالون گونگ به‌دست ژانگ را فاش کرد. ژانگ در واکنش به این واقعه، در پایان دوران بازداشت خانگی خانم ما، وضعیت تعقیب قانونی‌اش را به «آزادی با وثیقه» تغییر داد. سپس پرونده‎اش را به دادستانی محلی منتقل کرد.

در 17 فوریه 2017 خانم ما در دادگاه روستای لینچووان حاضر شد. او برای دفاع از خود شهادت داد و توضیح داد که چگونه به‎خاطر ایمانش دوبار کار اجباری انجام داده است.

خانم ما در حال حاضر در زندان زنان شهر هیفی است. مشخص نیست چه وقت محاکمه شده است.

ژانگ لی: 15215589559-86+