(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ به نام‎های ژانگ جونلیانگ و هِه جیانجون به مدت 16 ماه از دریافت حقوق محروم شده‌اند، زیرا آنها علیه جیانگ زمین، رئیس سابق ح.ک.چ، به‎خاطر آزار و شکنجه فالون گونگ شکایت کرده‌اند. از دسامبر 2016، اداره آموزش و پرورش شهرستان شِشیان در شهر هَندان، حقوق این تمرین‎کنندگان را پرداخت نکرده است.

در طی این دوره، پدر آقای هِه جیانجون ، که به‎شدت بیمار بود، شش بار بستری شد و قبل از سال نوی چینی ۲۰۱۸ درگذشت. بدون دریافت حقوق، آقای هِه قادر به پرداخت صورتحساب پزشکی پدرش نبود. او همچنین دو فرزند دارد، یکی در دانشگاه و دیگری در دبیرستان است. همسرش از او طلاق گرفت زیرا این وضعیت را بیش از حد استرس‎زا یافت.

مدیران اداره آموزش و پرورش شهرستان ششیان، به رهبری مدیر چن وانگشنگ و مدیر دفتر یانگ بائوفنگ، سعی کردند آقای هیه را مجبور به نفی باورش به فالون گونگ کنند. آنها آقای هِه را به‎خاطر شکایت از جیانگ زمین، جریمه اداری کردند.

آقای هِه از امضایاظهاریه امتناع ورزید. همانطور که ژانگ بینگهه، مدیر دبیرستان شهرستان شه، این اظهاریه را به آقای هِه داد، پس از اینکه آقای هِه گفت: «این اظهاریه شواهدی بر جرم شماست» یانگ بائوفنگ بیانیه را از دستش کشید.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ درباره حقایق فالون گونگ به مدیران گفتند، اما این گروه نه تنها به صحبت‎های آنها گوش نمی‎دهند، در عوض، تعلیق حقوق را از 3 ماه به 16 ماه افزایش دادند. هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که مجازات به زودی متوقف خواهد شد. یانگ بائوفنگ اظهار داشت که این 16 ماه حقوق در آینده بازپرداخت نخواهد شد.

آقای هِه به بالاترین اداره تجدید نظر درخواستش را ارائه داد اما این باعث شد درخواست تجدید نظرش به دفتر محلی بازگردانده شود.