(Minghui.org) آقای جیم واتسون شهردار اتاوا با صدور بیانیه‌ای، به مناسبت بیست و ششمین سالگرد معرفی دافا به عموم، 13 مه 2018 را به‌طور رسمی بعنوان روز فالون دافا در اتاوا اعلام کرد. این بیانیه اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری فالون دافا را تحسین کرد.

در این بیانیه چنین ذکر شده است «فالون دافا فراتر از مرزهای نژادی و فرهنگی، افراد با سنین مختلف و از همه اقشار جامعه و تعلقات مذهبی را در برمی‌گیرد... تمرین‌کنندگان و شهروندان اتاوا روز جهانی فالون دافا را با رقص و آواز و اجرای گروه‌های موسیقی و سایر مراسم شاد جشن می‌گیرد.»