(Minghui.org) آقای لو جینگشان دچار تورم شده بود و در 1 آوریل 2018 که از زندان آزاد شد قادر به راه رفتن و صحبت نبود. او نیاز به دیالیز داشت و اغلب بخاطر دیدن کابوس بیدار می‌شد. او در ۳ مه در ۶۵ سالگی درگذشت.

این ساکن شهر هولین در روز 11 اوت 2015 پس از اینکه مشخص شد در وب سایت مینگهویی جستجو کرده است، دستگیر شد. این وب‌سایت گزارش آزار و شکنجه فالون گونگ به رژیم کمونیست چین را منتشر می‌‌کند. فالون گونگ تمرین تزکیه‌ای بر اساس اصول حقیقت، نیکخواهی و بردباری است.
وکیل آقای لو در 14 ژانویه 2016 به‌نمایندگی از موکلش در طول محاکمه در دادگاه دادخواست بی‌گناهی او را ارائه کرد. وکیل ادعا کرد که موکلش نباید هرگز بخاطر استفاده از حق آزادی عقیده‌اش که در قانون اساسی نیز تصریح شده است، محاکمه شود.
دو هفته بعد، قاضی رئيس دادگاه آقای لو را به ۲ سال و نیم حبس محکوم کرد. درخواست تجدید نظر او رد شد.

آقای لو به‌شدت بیمار شد، درحالی‌که در بازداشتگاه محلی نگهداری می‌شد و در تاریخ 20 فوریه 2016 با قید ضمانت پزشکی آزاد شد. او در 25 مارس 2016 به بازداشتگاه بازگردانده و به زندان محلی منتقل شد.

وضعیت سلامتی آقای لو رو به وخامت رفت و کمتر از یک ماه پس از اینکه از زندان آزاد شد، درگذشت.

گزارش مرتبط:

دستگیری تمرین‌کننده فالون گونگ و محکومیت او پس از جستجو در وب‌سایت مینگهویی