(Minghui.org) تمرین‌کنندگان از اسپانیا، ایتالیا، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، صربستان و رومانی، بیست و ششمین سالروز معرفی فالون دافا به عموم را جشن می‌گیرند. آنها با احترام روز تولد استاد را تبریک می‌گویند!

این تبریک گویندگان درود و شادباش خود را از مکان‌های زیر ارائه می‌دهند:

تبریک به استاد محترم لی از طرف تمرین‌کنندگان در اسپانیا

تبریک به استاد محترم لی از طرف تمرین‌کنندگان در رم، ایتالیا

تبریک به استاد محترم لی از طرف تمرین‌کنندگان در بوسنی و هرزگوین

تبریک به استاد محترم لی از طرف تمرین‌کنندگان در کرواسی

تبریک به استاد محترم لی از طرف یک تمرین‌کننده در صربستان که خارج از کشور اقامت دارد

تبریک به استاد محترم لی از طرف تمرین‌کنندگان در رومانی