(Minghui.org) با فرارسیدن روز جهانی فالون دافا، تمرین‌کنندگان از حرفه‌های مختلف با ارسال تبریکات خود سالروز تولد استاد لی بزرگوار را تبریک می‌گویند و بیست و ششمین سالروز معرفی فالون دافا به عموم را جشن می‌گیرند.

بسیاری از آنها در تبریکات خود ابراز می‌کنند که چطور استاد لی سلامتی‌شان را به آنها بازگرداند و دیدگاه جدیدی درباره زندگی به آنها داد! آنها قدردانی عمیق‌شان را به استاد لی ابراز می‌کنند که آنها را قادر ساختند مرید دافای دوره اصلاح فا شوند. این افراد قول دادند که در تزکیه خود کوشاتر شوند تا بتوانند شایسته نجات پرزحمت استاد باشند.

آنها در صنایع زیر کار می‌کنند:

ارتش، آموزش و پرورش، مالی، اخبار، موسیقی و هنرهای نمایشی، سلامتی، ترابری دریایی، خدمات شهری، صنعت متالورژی، حمل‌ونقل با قطار، معدن، بانکداری، بازرگانی، نساجی، تجارت، استخراج نفت و گاز، ساخت‌‌وساز، خدمات پستی، کارخانجات داروسازی و کارخانجات مواد شیمیایی.

آنها از مناطق زیر تبریکات خود را ارسال کرده‌اند:

بخش کایجیانگ و باژونگ از استان سیچوآن کوهستان خینگان بزرگ، کوه بائوچوآن و حوزه نفتی داچینگ از استان هیلونگ‌جیانگ حوزه نفتی ژونگ‌یوآن از استان هنان حوزه نفتی دونگ‌یینگ و حوزه نفتی شنگلی در استان شاندونگ سیستم راه‌آهن بانک چین اداره جنگلداری فانگ‌ژنگ بخش لینچوآن در استان آنهویی سیستم نشر جینچنگ، استان شآنشی