(Minghui.org) در 21 فوریه مردی جوان با موهایی درخشان را دیدم که مقابل بیمارستانی ایستاده بود. به او نزدیک شدم و پرسیدم: «مرد جوان، آیا شنیده‌ای که حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) فالون گونگ را به‌ناحق مورد آزار و شکنجه قرار می‌دهد؟»

مطمئن نبودم که آیا می‌تواند صدایم را به‌وضوح بشنود یا نه که ناگهان سه بار با صدای بلند پرسید: «درباره چه صحبت می‌کنی؟ آیا نگران نیستی گزارشت را به پلیس بدهم؟»

پاسخ دادم: «پلیس هم باید حقیقت را بداند.»

به‌طور اتفاقی، گروهی شامل هفت یا هشت مأمور پلیس از کنار ما می‌گذشتند. آن مرد جوان فریاد زد: «آیا نمی‌ترسی که پلیس را برای دستگیری‌ات صدا بزنم؟»

نگران آنچه ممکن بود اتفاق بیفتد، نبودم و فقط در آرامش به مأموران پلیس نگاه می‌کردم.

مأموری از آن مرد جوان پرسید: «چه خبر است؟» او به آن گروه گفت: «او فالون گونگ را تمرین می‌کند و می‌گوید که ح.ک.چ فالون گونگ را تحت آزار و شکنجه قرار می‌دهد.»

یکی از مأموران گفت: «آه، او تمرین‌کننده فالون گونگ است!»

آن مأموران برای مدتی به من نگاه کردند، سپس بی‌سروصدا دور شدند و آن مرد جوان با تعجب آنجا ایستاده بود.

معاون اداره آموزش و پرورش: «من آن سند را امضاء نکردم»

(از استان شاندونگ، چین) شوهرخواهرِ شوهرم معاون اداره آموزش و پرورش و یکی از وظایفش آماده کردن متن امتحانات برای دانش‌آموزان در ترم‌های میانی یا نهایی است.

اغلب درباره اطلاعات فالون گونگ با او صحبت می‌کنم. یک روز گفتم: «متن کتاب درسی علوم سیاسی‌تان شامل مقاله‌ای درباره "رویداد خودسوزی میدان تیان‌آن‌من" است. آیا می‌دانی که آن حقه‌ای بیش نبود؟»

او گفت: «همه باید بدانند که چه اتفاقی افتاده است.»

مادرش اخیراً در مرکزی در نزدیکی خانه ما بستری بود. یک بار وعده‌ای غذا و مقداری میوه تازه برایش بردم. این بانو حرف‌هایم درباره فالون دافا را باور کرد و علاقه‌مند شد به سخنرانی‌های فای استاد لی (بنیانگذار) گوش دهد.

در طول تعطیلات سال نوی چینی، شوهرخواهر شوهرم همراه همسرش برای قدردانی به خانه ما آمد. او با هیجان گفت: «مادرم گفت شما مهربان‌ترین بانویی هستید که تاکنون دیده است.»

سپس به او گفتم: «گفته شده که فرمانداری معلمان و والدین کودکان را مجبور می‌کند سندی افتراءآمیز درباره فالون گونگ را امضاء کنند.»

او پاسخ داد: «من این سند را امضاء نکردم.»

خودداری وکیلی از ارائه درخواست گناه‌کار بودن برای یک تمرین‌کننده فالون گونگ

(از چینوقتی برای اولین بار با این وکیل دیدار کردم، به او گفتم که باید در دادگاه درخواست بی‌گناهی ارائه دهیم. در طول محاکمه او به‌طور متقاعدکننده‌ای استدلال کرد که تمرین کردن فالون گونگ در چین کاملاً قانونی است.

بعداً به من گفت: «به‌خاطر آنچه برای فالون گونگ انجام می‌دهم، سود فراوانی نصیبم خواهد شد. وقتی وکالت یک تمرین‌کننده را برعهده می‌گیرم، شرم‌آور است که برایش درخواست گناه‌کار بودن ارائه دهم.»

درحال حاضر تعداد بیشتر و بیشتری از مردم از حقیقت درباره خوبی فالون گونگ مطلع هستند.