(Minghui.org) دست‌کم 22 تن از ساکنان تیانجین به خاطر امتناع از انکار فالون گونگ کماکان در زندان محلی بینهای حبس هستند. فالون گونگ تمرینی معنوی است که از سوی رژیم کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرد.

این تمرین‌کنندگان فالون گونگ محبوس عبارتند از: ژو شیانگ‌یانگ، هوا لیان‌یو، ما جیان، لیو های‌بین، هوانگ لیچیائو، لیو بائولین، فنگ چینگیو، وانگ شولین، لیو جین‌چنگ، سان جیان‌یوئه، ژانگ جین‌شویی، وانگ یوشی، شی فوهوا، ژانگ هونگجو، فنگ کشان، ژانگ جیان، یوان جین‌لیانگ، لی ون، گائو ژی‌یونگ، ژانگ زی‌ون، ژانگ جون و شیونگ هویی‌فنگ.

تمرین‌کنندگان بیشتری در این زندان حبس هستند، اما در حال حاضر اسامی آنها در دست نیست.

مسئولین زندان در تلاش برای اجبار تمرین‌کنندگان فالون گونگِ محبوس به رها کردن باورشان، روش‌های مختلفی را به‌کار بردند. این آزار و اذیت تا امروز ادامه داشته است.

محرومیت از خواب

در نوامبر 2015، مسئولین زندان یک «متخصص تبدیل» را از پکن فراخواندند تا روی تبدیل تمرین‌کنندگان فالون گونگ کار کند. این «متخصص» به نگهبانان دستور داد که هر تمرین‌کننده را در یک سلول مجزا قرار دهند و چندین زندانی را مأمور کردند تا 24 ساعته مراقب آنها باشند. برای مدت 15 روز پیوسته به تمرین‌کنندگان اجازه ندادند بخوابند.

برخی از تمرین‌کنندگان تسلیم محرومیت از خواب شدند و برخلاف خواستشان اظهاریه‌هایی در انکار فالون گونگ نوشتند. سپس فرد «متخصص» و زندان ادعا کردند که در تبدیل تمرین‌کنندگان پیروز شده‌اند.

مجازات بدنی

از دسامبر 2017 مسئولین زندان شروع به اعمال تنبیه بدنی بر تمرین‌کنندگان کردند. نگهبانان پوسترهایی اهانت‌آمیز نسبت به فالون گونگ را بر دیوارهای سلول تمرین‌کنندگان نصب کردند. آنها تمرین‌کنندگان را مجبور کردند که برای مدتی طولانی در حالتی که سرشان رو به پایین و به دیوار چسبیده بایستند. وقتی نگهبانان از شکنجه حالت ایستاده خسته شدند، به تمرین‌کنندگان دستور دادند که برای مدت زمانی طولانی روی یک نیمکت کوچک بنشینند.

شستشوی مغزی

نگهبانان ضمن اعمال آسیب فیزیکی به تمرین‌کنندگان، آنها را مجبور به تماشا، گوش کردن و خواندن مطالب افتراآمیز به فالون گونگ کردند. همچنین تمرین‌کنندگان به‌طور مرتب مجبور به نوشتن افکارشان بودند.

خوراندن اجباری

چهار نفر از این تمرین‌کنندگان چند سال است که در اعتصاب غذا به سر می‌برند.

آقای هوا لیان‌یو پس از بازداشتش در 24 آوریل 2012 به 7 سال حبس محکوم شد. او در اعتراض دست به اعتصاب غذا زد و در 28 ژانویۀ 2014 به قید ضمانت پزشکی آزاد شد. او را در 14 آوریل 2016 به زندان بازگرداندند و از آن زمان او در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

آقای ژو شیانگ‌یانگ نیز پس از بازداشتش در 2 مارس 2015 به 7 سال حبس محکوم شد. نزدیک به سه سال است که او در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

آقای لیو های‌بین پس از بازداشتش در 2 سپتامبر 2015 به 4 سال حبس محکوم شد. او در 30 آوریل 2016 دست به اعتصاب غذا زد.

آقای ما جیان که از مدت محکومیتش اطلاعی در دست نیست نیز در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

این چهار تمرین‌کننده مرتباً تحت خوراندن اجباری قرارگرفته‌اند. آقای لیو و آقای ما چند بار در وضعیتی بحرانی با عجله به اورژانس منتقل شدند. اما زندان از آزاد کردن آنها به قید ضمانت پزشکی امتناع ورزیده است.

گزارش‌های مرتبط:

آقای ژو شیانگیانگ با بیش از یک سال اعتصاب غذا، تحت شکنجۀ خوراندن اجباری است

مرد اهل تیانجین پس از نُه ماه اعتصاب غذا در آستانه مرگ قرار دارد، درخواست تجدید نظر خانواده برای آزادی او با ضمانت پزشکی

پس از تحمل هشت سال حبس به‌خاطر باورش، مدیر اجرایی پیشین به‌خاطر شکایت از رهبر سابق حزب کمونیست به 4 سال حبس دیگر محکوم شد