(Minghui.org) من یک تمرین‎کننده فالون دافای حدوداً ۷۰ ساله هستم. بسیاری از تمرین‎کنندگان در منطقه‎ام ازبرکردن فا را آغاز کرده‌اند. من نیز می‌خواستم فا را حفظ کنم، اما با توجه به سنم تا حدودی تردید داشتم.

خواهرم نیز فالون دافا را تمرین می‎کند. او پیشنهاد کرد که فا را دست نویس کنم و حتی مقداری کاغذ به من داد. متوجه شدم که گفتنش آسان‎تر از انجام دادنش است.

در زمان کودکی‎ام، حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) از دانش‎آموزان می‎خواست که کار کنند، بنابراین هر ساله فقط چند ماه در سال را به مدرسه می‎رفتم. فقط می‌توانستم تعدادی از حروف چینی را شناسایی کنم، و این باعث می‎شد که کپی کردن جوآن فالون سخت شود.

درباره آن فکر کردم و متوجه شدم که نباید نگران باشم، زیرا این ذهنیت یک فرد عادی است. من تمرین‌کننده فالون دافا هستم، و باید بتوانم این کار را انجام دهم.

از بین بردن وابستگی‎های خودنمایی و شوق و اشتیاق بیش از حد

اولین باری که جوآن فالون را دست‌نویس کردم، دست خطم خوب نبود، و احساس کردم که فا را به خوبی نشان ندادم. تصمیم گرفتم دوباره امتحان کنم و اینبار دست خطم خیلی بهتر شد - شگفت‎انگیز بود. آن را به سایر تمرین‌کنندگان نشان دادم و تعریف‎های زیادی را از سوی آنها دریافت کردم.

بدون اینکه از آن آگاهی داشته باشد، وابستگی شوق و اشتیاق بیش از حد و ذهنیت خودنمایی در من ظاهر شد. می‎دانستم که به‎خاطر فا بود که کارم بهبود یافته بود، اما نمی‌توانستم خودم را کنترل کنم و به خودنمایی ادامه دادم و دست خطم را به دیگران نشان می‎دادم. میل زیادی برای شنیدن تعریف و تمجید بیشتر داشتم.

سپس متوجه شدم که این رفتار به دلیل وابستگی به شوق و اشتیاق بیش از حد و خودنمایی است. بلافاصله افکار درست فرستادم و از استاد خواستم به من کمک کنند تا این وابستگی‎ها را از بین ببرم. مدت کوتاهی پس از آن، احساس کردم که وابستگی‌هایم از بین رفته‎اند.

از این تجربه، متوجه شدم که یک تمرین‎کننده دافا می‎تواند هر کاری را بدون توجه به میزان سختی‌اش، انجام دهد، تا زمانی که کارش با فا مطابقت داشته باشد و تمرین‎کننده اعتمادبنفس لازم را داشته باشد که می‎تواند آن کار را انجام دهد. معلم هنگامی که قلب خالص برای کوشا بودن و ازخودگذشتگی فرد را می‎بینند، کمک خواهند کرد.

معلم بیان کردند:

«عمل تزکیه به خود فرد مربوط است، درحالی که گونگ به استاد شخص مربوط است.» (جوآن فالون)

با این درک، شروع به از بر کردن جوان فالون کردم. در طول این فرایند، بسیاری از وابستگی‎ها را از بین بردم.

از بین بردن تنبلی

یک روز پس از صبحانه، جوآن فالون را برداشتم تا فا را از بر کنم. روی صندلی نشسته بودم که ناگهان احساس درد، سرگیجه و ضعف کردم، بنابراین دراز کشیدم.

مشکلی در من بود. تبادل تجربه‎ای را از هفته نامه مینگهویی به یاد آورم، که چند روز پیش آن را با چندین تمرین‎کننده مطالعه کرده بودم. تمرین‎کننده‎ای علائم وابستگی به ترس را توصیف کرده بود، چیزهایی مانند گرفتگی پاها و تپش قلب.

متوجه شدم که وابستگی به تنبلی مانع از حفظ کردن فا شده است. بلافاصله نشستم و برای از بین بردن وابستگی تنبلی افکار درست فرستادم. بعد از ده دقیقه مشکل برطرف شد. احساس کردم که انرژی به بدنم بازگشته و ذهنم دوباره آگاه شد.

از بین بردن وابستگی به خواب

یک بار وقتی در حال ازبرکردن فا بودم، احساس خواب آلودی داشتم در حدی که نمی‌توانستم چشم‎هایم را باز نگه دارم. به یاد آنچه معلم بیان کردند افتادم:

«آیا خواب‎آلوده نمی‎شوید؟ آیا به محض اینکه کتاب را می‎خوانید خواب‎آلوده نمی‎شوید، یا وقتی فا را مطالعه می‎کنید چرت نمی‎زنید؟ بگذارید به شما بگویم که آنها خدایانی در سطح این بعد انسان‎ها هستند. اگر نتوانید از آنها عبور کنید، یک انسان باقی می‎مانید. آنها عمداً کاری علیه شما انجام نمی‎دهند - آنها با هر کسی این‎طور رفتار می‎کنند. به همین خاطر است که مردم احساس خستگی و خواب‎آلودگی می‎کنند. اگر می‎خواهید از انسان بودن جدا شوید، برای اینکه موفق شوید باید از هر چیزی عبور کنید. اگر با آنها همراه شوید آنها فکر خواهند کرد که شما صرفاً یک انسان هستید.» («آموزش فا در کنفرانس فای دستیاران در چانگ‌چون، ۹۸»)

تصمیم گرفتم با شیطان خواب‎آلودگی صحبت کنم. «شما موجودی سطح بالا هستی که مسئول مردم عادی است. اما من یک تمرین‎کننده دافا هستم که قانون کیهان را مطالعه می‎کند. شما باعث خواب‎آلودگی من شدید، بنابراین نتوانستم مطالعه کنم، و نتوانستم فا را ازبر کنم. مداخله با مطالعه‎ام یک جرم و گناه محسوب می‎شود. آیا می‎توانید این مسئولیت را قبول کنید؟ شما باید اینجا را ترک کنید.»

به محض اینکه گفتن این کلمات را تمام کردم، دیگر احساس خواب‎آلودگی نمی‌کردم و هرگز در هنگام مطالعه فا دوباره احساس خواب‎آلودگی نداشتم.

متوجه شدم که هر نوع مداخله نتیجه وابستگی‌ها است. هر وابستگی علائم خاص خودش را دارد. وقتی ما رفتار نادرستی را در خود می‎بینیم یا احساس می‎کنیم، باید به دنبال شناسایی وابستگی باشیم، و سپس برای از بین بردن آن باید افکار درست بفرستیم.