(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون دافا به فا اعتبار بخشیده‌اند و موجودات ذی‌شعور را در حوزه‌های شغلی‌شان نجات می‌دهند.

این قطعه موسیقی از نقاشی به‌عنوان تمثیلی استفاده می‌کند و توضیح می‌دهد که هر تمرین‌کننده در حوزه خودش هنرمند است. این تمرین‌کنندگان وقتی خود را وقف کارشان می‌کنند، همچنان الهام‌بخش خواهند بود و خلاقیت آنها بخشی از یک آینده زیبا خواهد بود.

دانلود