(Minghui.org) پس از اینکه خانوادۀ یک خانم تمرین‌کنندۀ در حبس درخواست تجدیدنظر درخصوص پروندۀ او را به ثبت رساندند، از ژوئن 2017 درخواست‌های ملاقات آنها با او رد شده است.

این اولین باری نیست که زندان زنان استان لیائونینگ حق ملاقات خانم شینگ دان را به‌حال تعلیق درمی‌آورد. والدین او از زمان پذیرشش به زندان در ژوئن 2015 فقط چند بار اجازه پیدا کردند او را ملاقات کنند.

خانم شینگ دان

خانم شینگ 47 ساله در 21 ژوئیۀ 2014 بازداشت و در 11 فوریۀ 2015 به‌خاطر امتناع از انکار فالون گونگ به پنج سال حبس محکوم شد. فالون گونگ یک تمرین معنوی است که از سوی رژیم کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرد. او کمی بعد از بازداشتش دست به اعتصاب غذا زد که تا امروز ادامه داشته است. زندان هر روز او را تحت خوراندن اجباری قرار داده است.

از آنجا که خانم شینگ از اعتصاب غذای خود دست نکشید، زندان بارها والدینش را از ملاقات او منع کرد. پدر خانم شینگ که مبتلا به سرطان مری بود نتوانست دخترش را ببیند و در آوریل 2017 در غم و اندوه از دنیا رفت.

مادر و برادر خانم شینگ درخواستی برای تجدیدنظر درخصوص پروندۀ او در دادگاه استیناف محلی به ثبت رساندند. از آنجا که هیچ قانونی در چین فالون گونگ را جرم به‌حساب نمی‌آورد، آنها خواهان این بودند که خانم شینگ بدون قید و شرط آزاد شود. زندان برای اینکه خانم شینگ از این درخواست مطلع نشود، در ژوئن 2017 علیرغم اینکه خانواده و وکیلش مدارک قانونی در تأیید حق ملاقات از او را ارائه دادند، درخواست‌های ملاقات آنها را رد کرد.

گزارش‌های مرتبط:وضعیت بحرانی معلمِ در حبس و درگذشت پدر در غم و اندوهخانمی پس از اعتصاب غذا در شرایط بحرانی قرار دارد، زندان ملاقاتش با خانواده را به‌حالت تعلیق درآورده استمحاکمۀ غیرقانونی خانم شینگ دان علیرغم اینکه به‌شدت بیمار استحبس و شکنجۀ شوهر به‌خاطر درخواست آزادی همسرشمعلم دبیرستان که دچار سکته و دو حملۀ قلبی شده است را در‌حالی که بیمار است به دادگاه کشاندند