(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون دافا صبح زود عازم اولین رویداد اجتماعی پس از طوفان ویران‌گر ماریا شدند. رنگین‌کمان بزرگی آسمان را روشن کرده بود. با توجه به اینکه هنوز بیشتر قسمت‌های این جزیره درحال بازسازی است، برگزارکنندگان این مراسم نمی‌دانستند که آیا مردم به جشنواره گیاهخواری 2018 پورتوریکو خواهند آمد یا خیر.

طولی نکشید که پارکینگ از حضور بازدیدکنندگان پر شد. شرکت‌کنندگان هنوز کاملاً آماده نشده بودند که با سیل بازدیدکنندگان در سالن نمایشگاه مواجه شدند. آنها در اطراف میزهایی که غذاهای سالم‌تر، روش‌های سنتی درمانی و سبک‌های معنوی زندگی را اشاعه می‌دادند، جمع می‌شدند.

درحالی‌که بازدیدکنندگان از کنار میز فالون دافا عبور می‌کردند، تمرین‌کنندگان با آنها احوال‌پرسی کرده و به آنها بروشور می‌دادند. افراد بسیاری توقف می‌کردند تا بنرها و پوسترها درباره این تمرین مدیتیشن را بخوانند.

بازدیدکنندگان جشنواره گیاهخواری 2018 پورتوریکو با فالون دافا آشنا می‌شوند.

مردم علاقه‌مند بودند تا درباره فالون دافا و فعالیت‌های آن در سراسر دنیا و آزار و شکنجه آن به‌دست رژیم کمونیست در چین مطلع شوند. برخی در سکوت به سمت میز دادخواستِ سازمان پزشکان مخالف برداشت اجباری اعضای بدن (DAFOH) می‌رفتند و درحالی‌که مطالب کشتار تمرین‌کنندگان فالون گونگ به‌خاطر اعضای بدن‌شان به‌دستور دولت چین را می‌خواندند، سرشان را با اندوه تکان می‌دادند.

افراد زیادی جلو آمدند تا تمرینات فالون دافا را امتحان کنند. مرد جوانی پس از یادگیری تمرینات چشمانش را باز کرد، درحالی‌که لبخند به لب داشت و این را به همراهانش القاء ‌کرد که بگویند او پس از انجام تمرینات جوان‌تر به‌‌نظر می‌رسد. او گفت: «حالا که مقدار زیادی از استرسم از بین رفته است، احساس آرامش و راحتی می‌کنم... فقط چند دقیقه بود... با این همه سروصدا، بسیار آرام بود.»

گروه دیگری یکی از تمرینات دافا را امتحان کرد تا آن را با آنچه از یوگا و تای‌چی می‌شناخت، مقایسه کند. آنها از تمرین‌کنندگان به‌خاطر آموزش داوطلبانه تمرینات تشکر کردند.

تمرین‌کنندگانی که این غرفه را اداره می‌کردند، از به‌اشتراک گذاشتن دافا با سایرین بسیار خوشحال بودند. پس از پایان رویداد که با اتومبیل به سمت خانه می‌رفتند، خورشید غروب می‌کرد و رنگین‌کمان دیگری آسمان پیش رو را پر کرده بود.