(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ، خانم وو و خانم وانگ لی از شهر فنگچنگ در استان لیائونینگ توسط پلیس دستگیر و بازداشت شدند. خانواده‌‌شان شکایت‌نامه‌هایی را علیه اداره پلیس تنظیم کردند و پلیس را به ورود و تفتیش غیرقانونی محل سکونت‌شان متهم کردند. آنها همچنین از پلیس خواستار آزادی این دو تمرین‌کننده شدند.

خانم وو و خانم وانگ در 1 فوریه 2018 به‌منظور روشنگری حقیقت درباره فالون دافا برای مردم به هجیاگو رفتند. سرپرست روستا گزارش آنها را به پلیس داد و مأموران اداره پلیس منطقه فنگچنگ آنها را دستگیر کردند. این دو تمرین‌کننده را به بازداشتگاه دندونگ بردند و از آن زمان به بعد در آنجا زندانی هستند.

شوهر خانم وانگ، آقای وی یوآن، دو روز بعد برای پس‌گرفتن کیف پول خانم وانگ به اداره پلیس رفت. پلیس اظهار داشت که آن به پسرِ خانم وو، آقای لی ویجی داده شده است. آقای وی پس از یافتن محل کیف پول، متوجه شد که کارت بانکی داخل آن گم شده است.

اعضای خانواده خانم وو و خانم وانگ می‌دانستند که این دو تمرین‌کننده هیچ کار غیرقانونی انجام نداده‌اند. آنها فالون دافا را تمرین می‌کنند که خودشان را رشد دهند و هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند. از سوی دیگر، پلیس با دستگیری این افراد بی‌گناه مرتکب جرم شده است. بنابراین آنها شکایت‌نامه‌ای درباره اینکه چطور پلیس قانون را نقض کرده است، نوشتند.

پدر شوهر و دختر خانم وو در بعدازظهر 16 مارس به اداره پلیس منطقه فنگچنگ رفتند که شکایت‌نامه خود را ارائه بدهند. رئیس گفت که خانم وو متهم خواهد شد و از آنها خواست که آن نامه را برگردانند. آنها نامه را آنجا باقی گذاشتند.

خواهر خانم وانگ در صبح روز 19 مارس 2018 به اداره پلیس منطقه فنگچنگ رفت. او دادخواست لغو پرونده خانم وانگ را ارائه کرد. رئیسی آنجا بود که پیشنهاد کرد به اداره تجدیدنظر برود. او این کار را انجام داد و مأموری آنجا بود که گفت فقط می‌تواند کارت‌های بانکی را بررسی کند و هیچ کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد چراکه آنها درگیر سیاست شده‌اند.»