(Minghui.org) جلسه دادگاه خانم هان گوانگژی برای تاریخ 3 آوریل 2018 تنظیم شده بود اما دادگاه محلی شهر یوشو تا ساعت 3 بعدازظهر روز گذشته این تاریخ را به دخترش اطلاع نداد.

بدین ترتیب، وکیل خانم هان که خارج از شهر زندگی می‌کرد نتوانست به نمایندگی از او در دادگاه حضور یابد. قاضی سان لی او را به 7 سال حبس محکوم و به مبلغ 20 هزار یوآن جریمه کرد.

خانم هان در 2 اوت 2017 بخاطر صحبت با مردم درباره آزار و شکنجه فالون گونگ توسط رژیم کمونیستی چین، دستگیر شد. فالون گونگ تمرینی معنوی بر اساس اصول حقیقت، نیکخواهی، بردباری است. وکیل خارج از شهرش شش بار به یوشو سفر کرد، اما هرگز به او اجازه داده نشد که فایل پرونده را بررسی کند.

دادگاه اطلاعیه قبلی در رابطه با حضور اولیه خانم هان در دادگاه را صادر نکرد. دخترش در 19 دسامبر 2017 به دیدن قاضی رفت و اتفاقی متوجه شد که مادرش در ساعت 7 صبح روز بعد مورد محاکمه قرارخواهد گرفت.

زمانی که دخترش قاضی را زیر سؤال برد که چرا از قبل اطلاع داده نشده است، قاضی سان ادعا کرد که آنها به وکلا از شهرهای دیگر اجازه نمی‌دهند که وکالت تمرین‌کنندگان فالون گونگ را به عهده بگیرند. او پیشنهاد کرد که در عوض وکیلی محلی برای مادرش بیابد.

خانم هان 71 ساله در زمان نوشتن این مقاله همچنان در بازداشتگاه یوشو به‌سر می‌برد.

گزارش مرتبط: خانم هان گوانگژی در استان جیلین مورد محاکمه قرار گرفت؛ وکیلش اجازه نداشت که از او دفاع کند.