(Minghui.org) خانم شائو شیویان در 7 مارس 2018 بخاطر خودداری از انکار فالون گونگ دستگیر شد. فالون گونگ تمرینی معنوی است که حزب کمونیست چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار داده است.

ساکن شهر چانگچون به فالون گونگ اعتبار می‌بخشد چراکه برای زندگی‌اش شادی به ارمغان آورده است. خانم شائو که تقریباً 60 سال دارد در خانواده‌ای فقیر متولد شد و فقط یک سال به مدرسه رفته بود. پدر و مادرش او را به فردی بسیار بدزبان شوهر دادند که اغلب او را تحت ضرب و شتم قرار می‌داد و با چاقو دنبال او می‌کرد. او در ترس مداوم زندگی می‌کرد.

خانم شائو می‌خواست که از شوهرش طلاق بگیرد اما فکر اینکه دو فرزندش در خانواده‌‌ای فروپاشیده زندگی کنند، برایش غیرقابل تحمل بود. او به زندگی زناشویی‌اش ادامه داد به این امید که وقتی فرزندانش بزرگ شدند، آسوده شود.

با این حال پسرش مشابه شوهرش و جوانی معتاد به الکل و سیگار و قمارباز شد. او اغلب به والدینش ناسزا می‌گفت و آنها را کتک می‌زد.

خانم شائو نمی‌توانست باور کند که تقدیرش این بوده که چنین شوهر و پسری داشته باشد. او امیدش را به زندگی ازدست داد اما دخترش مانع او از نوشیدن یک بطری سم شد. این خانم جوان به مادرش التماس کرد تا به‌منظوری دوری از این دو مرد در خانواده، خانه را ترک کند.

خانم شائو توصیه دخترش را پذیرفت و خودش به تنهایی زندگی می‌کرد. اگرچه در کنار شوهر یا پسر بدرفتارش نبود، اما هنوز مجبور بود با بیماری‌های بسیاری از جمله فشار خون بالا، معده درد، کمر درد و آرتریت دست و پنجه نرم کند.

خوشبختانه به‌طور اتفاقی با فالون گونگ آشنا شد و شاهد تغییر سرنوشتش بود. نه تنها سلامتی‌اش را بازیافت، بلکه باوجود بی‌سواد بودن همچنین توانست کتاب‌های فالون گونگ را بخواند. او می‌‎دانست که فالون گونگ به او خِرد بخشیده است. خانم شائو با پیروی از اصول حقیقت، نیکخواهی، بردباری فالون گونگ، توانست که از رنجش و تنفر نسبت به شوهر و پسرش رها و به فرد شادی تبدیل شود. او گفت: «اگر بخاطر فالون گونگ نبود، زندگی‌ام پوچ و بی‌معنی شده بود.»

خانم شائو با داشتن این تجربه دست اول از فالون گونگ هرگز در ایمان خود متزلزل نشد. با این حال داشتن طلب ساده شادی، او را در بازداشتگاه پلیس قرار داد. حامیانش خواستار آزادی‌اش هستند.