(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در نیویورک برای آموزش تمرینات فالون گونگ در یک معبد هندی در اِلم‌هرست در کوئینز در 9 ژوئن سال 2018 دعوت شدند. بیست و پنج نفر از افرادی با پیش‌زمینه‌های مختلف که اکثراً لباس‌های سنتی هندی برتن داشتند، تمرینات فالون گونگ را با شور و شوق زیادی آموختند.

آموزش تمرینات فالون گونگ در یک معبد هندی در نیویورک

خانمی که به معبد می‌رود، تمرین‌کنندگان را دیده بود که تمرینات را در یک مکان عمومی انجام می‌دادند. او بسیار تحت تأثیر قرار گرفت و از آنان دعوت کرد تا برای آموزش تمرینات به معبدش بیایند.یکی از تمرین‌کنندگان به افرادِ در جمع، درباره اینکه چگونه تمرین فالون گونگ تغییرات بزرگی در زندگی برایش به ارمغان آورده صحبت کرد. تجربه شخصی او چنان تأثیر بزرگی را ایجاد کرد که وقتی تمرین‌کنندگان تمرینات را شروع کردند، هرکدام توجه دقیقی داشتند و به دقت دستورالعملها را دنبال کردند. آنها حتی نمی‌خواستند استراحتی داشته باشند و همچنان به مرور حرکاتی که تازه یاد گرفته بودند را ادامه دادند. همانطور که تمرین‌کننده به زبان چینی گفت: «دست‌ها را به هم متصل کنید، کف دستها را به هم فشار دهید و کف دستها روی هم باشند،» همه کلمات را به زبان چینی تکرار کردند.

پس از یادگیری تمرینات، برخی از مردم خواستند کتاب‌های فالون گونگ را بخرند، درحالی‌که دیگران می‌خواستند خانواده‌هایشان را برای یادگیری این تمرین‌ها بیاورند.