(Minghui.org) یکی از ساکنین بومی شهر شائویانگ، استان هونان، در 23 فوریه 2018 به‎خاطر امتناع از نفی فالون گونگ به 3 سال حبس محکوم شد. فالون گونگ تمرینی معنوی است که رژیم کمونیست چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار می‎دهد.

این اولین بار نیست که خانم لیو آیهوا، حدوداً 60 ساله، به‎خاطر باورش مورد هدف قرار گرفته است. آخرین دستگیری او در 29 اوت 2017، بعد از نه بازداشت پیشین و کمتر از یک سال پس از اتمام حبس چهار ساله‎اش بود.

سان ویهونگ از اداره امنیت داخلی منطقه شوآنگ‎چینگ در شانگیانگ مسئول آخرین دستگیری خانم لیو بود. او قبل از محاکمه خانم لیو با خانواده‎اش تماس گرفت و به آنها هشدار داد که هیچگونه اطلاعاتی درباره پرونده او ارائه ندهند.

خانم لیو برای حکمش درخواست تجدید نظر کرده است.

اولین دستگیری

خانم لیو در ژوئن 2001 دستگیر شد و به مدت 48 ساعت تحت بازداشت قرار گرفت.

دومین دستگیری

مأمور چِن وِیمین خانم لیو را در 31 مارس 2002 دستگیر و او را به‎مدت 24 روز بازداشت کرد. همسر و دختر بزرگش در همان زمان دستگیر شدند، گرچه چند ساعت بعد آزاد شدند.

سومین دستگیری

خانم لیو در 27 مارس 2002 دستگیر و به دومین بازداشتگاه شهر شائویانگ منتقل شد.

چهارمین دستگیری

خانم لیو در 4 نوامبر 20۰2، کمی بعد از دستگیری چهارم، به کار اجباری محکوم شد. او در 9 اوت 2003 از اردوگاه کار اجباری بایمالونگ آزاد شد.

پنجمین دستگیری

خانم لیو پس از دستگیری پنجمش به مرکز شستشوی مغزی محلی فرستاده شد.

ششمین دستگیری

خانم لیو در 18 می 2008 در استان گوئیژو دستگیر شد و به شهر شانگیانگ بازگردانده شد. خانواده‌اش اجازه ملاقات با او را نداشتند. پلیس سعی کرد پس از دو ماه بازداشت، مجدداً او را به کار اجباری محکوم کند، اما پس از اینکه نتیجه معاینه پزشکی‎اش مورد قبول واقع نشد، مجبور شدند او را آزاد کنند.

هفتمین دستگیری

خانم لیو در 18 آوریل 2009 دستگیر شد. پلیس دوباره تلاش کرد تا او را به اردوگاه کار اجباری بایمالونگ بفرستد، اما به دلیل فشار خون بالا، پس از 65 روز بازداشت او را به قید وثیقه آزاد کرد.

هشتمین دستگیری

خانم لیو در ۲۰ اوت 2011، درحالی‌که از دختر کوچکش، که به تازگی سزارین کرده بود مراقبت می‎کرد، توسط پلیس دستگیر شد. نوه تازه متولدش هنوز در بخش مراقبت‎های ویژه بود و دخترش هنوز از وضعیت بیهوشی خارج نشده بود.

سه روز بعد دختر بزرگترش به دنبال او رفت، اما پس از آنکه از امضای سندی که در آن ذکر شده بود مادرش به کار اجباری محکوم شده اجتناب کرد، او را کل شب نگه داشتند. پلیس همچنین روز دستگیریِ خانم لیو را تغییر داده بود.

دو ماه بعد خانم لیو را به اردوگاه کار اجباری بایمالونگ فرستادند، اما دوباره به‎خاطر اینکه معاینه پزشکی‎اش مورد قبول واقع نشد بعداً به قید وثیقه آزاد شد.

نهمین دستگیری

خانم لیو در 10 نوامبر 2012 در شهر ژوهای، استان گوانگدونگ دستگیر شد. او به 4 سال حبس محکوم و در اوت 2014 به زندان زنان استان گوانگدونگ فرستاده شد.

او در نوامبر 2016 آزاد شد اما در ۲۹ اوت 2017 برای دهمین بار در زادگاهش، شائویانگ دستگیر شد.

گزارش مرتبط:

خانم لیو آیهوا به‌طور غیرقانونی به چهار سال حبس محکوم شد؛ آقای چن شیائوجون به مرکز شستشوی مغزی فرستاده شد