(Minghui.org) یکی از ساکنان شهر باژو بخاطر توزیع اطلاعات افشاکننده آزار و شکنجه فالون گونگ به دست رژیم کمونیستی چین به 2 سال حبس محکوم شد. فالون گونگ تمرینی برای تزکیه بدن و ذهن براساس حقیقت، نیکخواهی، بردباری است.

آقای وانگ یوشن در 18 اوت 2017 دستگیر شد و از آن زمان در بازداشتگاه شهر باژو زندانی شده است. همسرش نامه‌هایی را به مسئولین محلی نوشت و از آنها مصرانه خواست که شوهرش را آزاد کنند. او ماجرایش را در این نامه‌ها به اشتراک گذاشت.

آقای وانگ در گذشته شوهر تنبلی بود و فقط سیگار می‌کشید، الکل می‌نوشید و قماربازی می‌کرد. او در نتیجه عادات ناسالمش به مشکلات معده شدیدی مبتلا شد و اغلب استفراغ می‌کرد. خوشبختانه با فالون دافا آشنا شد و سلامتی‌اش را بازیافت. آنچه که بیشتر از همه همسرش را تحت تأثیر قرار داد این بود که او سیگار، الکل و قماربازی را ترک کرد. او گفت: «فالون گونگ خیلی شگفت‌انگیز است! بدبختی در زندگی‌ام در نهایت به پایان رسید!

آقای وانگ بارها به‌خاطر پابرجا باقی ماندن بر باورش دستگیر شد. دستگیری اخیرش بعد از شش دستگیری پیشینش اتفاق افتاد. یکبار به 18 ماه کار اجباری محکوم و به‌طور وحشیانه‌ای شکنجه شد. در زمانی که آزاد شد دچار سرطان معده مهلکی شده بود. همسرش برای مراسم تدفینش آماده شده بود اما او با انجام تمرین‌های فالون گونگ بهبود یافت.

همسر آقای وانگ خواهان آزادی فوری‌اش شد، اما مسئولین محلی اقدام به آزار و شکنجه‌ او کردند.

آقای وانگ در 30 مارس 2018 در دادگاه حضور یافت. وکیلش از جانب او دادخواست بی‌گناهی‌ ارائه کرد، چراکه هیچ قانونی در چین فالون گونگ را جرم تلقی نمی‌کند، آقای وانگ نیز در دفاع از خود شهادت داد و استدلال کرد که بخاطر صحبت با مردم درباره اینکه فالون گونگ مانند چیزی نیست که تبلیغات حکومتی به تصویر کشیده است، هرگز نمی‌بایست تحت پیگرد قانونی قرار می‌گرفت.

قاضی وو شنگلی چند روز بعد از جلسه دادگاه، آقای وانگ را محکوم کرد.