(Minghui.org) من و همسرم تمرین‌کننده فالون دافا هستیم و دو پسرمان و همسران و فرزندانشان می‌دانند که فالون دافا خوب است. آنها حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) و سازمان‌های جوانان وابسته به آن را ترک کرده‌اند.

من و همسرم برای تأمین معاش مغازه کوچکی باز کردیم که خیلی خوب بوده است. این مغازه در خیابانی واقع شده است که به بازار روستایی منتهی می‌شود، بهترین موقعیت را دارد. همسایه‌هایمان می‌دانند که ما بر اساس اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری فالون دافا زندگی می‌کنیم.

به‌عنوان تمرین‌کننده، به دنبال زندگی مجلل نیستیم. برای همکاری با استاد لی، بنیانگذار فالون دافا و کمک به مردم برای درک خوبی دافا اینجا هستیم. از اینرو من و همسرم با مشتری‌ها درباره این تمرین و آزار و شکنجه ح.ک.چ صحبت می‌کنیم. افراد بسیاری پس از درک حقایق دافا و آزار و شکنجه، ح.ک.چ را ترک کرده‌اند.

ما تقریباً هر روز برنامه موسیقیِ رادیو مینگهویی را پخش می‌کنیم. بسیاری از مشتری‌ها می‌گویند که جذب این موسیقی دلنشین شده‌اند. به یکی از مشتری‌ها گفتم که این موسیقی آسمانی است و تنها کسانی که با آن رابطه تقدیری دارند قادر به شنیدنش هستند.

توزیع مطالب اطلاع‌رسانی دافا و تقویم

ما متوجه هستیم که مشتری‌ها و فروشندگان کالا نیز با فالون دافا رابطه تقدیری دارند بنابراین به آنها مطالب اطلاع‌رسانی دافا می‌دهیم.

در طول تعطیلات، به‌ویژه سال نوی چینی، تقویم‌هایی با پیام‌های فالون دافا را توزیع می‌کنیم. از سال 2004 چنین تقویم‌هایی را توزیع کرده‌ایم. پیام‌های آن شامل عباراتی مانند «فالون دافا خوب است»، «حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری خوب است» و «دنیا به حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری نیاز دارد» است.

اخیراً سایر تمرین‌کنندگان نیز شروع به تهیه تقویم‌های فالون دافا کرده‌اند که به این شکل ما دیگر با کمبود مواجه نیستیم و خوشحالیم که می‌توانیم به همه مشتری‌هایمان تقویم بدهیم.

اخیراً گروه کارگری از استان سیچوآن برای نصب خطوط فشار قوی به روستای ما آمدند. آنها طی اقامتشان به‌طور مرتب برای خرید کالا به مغازه ما می‌آمدند و به‌خوبی با ما آشنا شدند.

حدود 8 نفر از این کارگران روزی به مغازه‌ام آمدند. کسی که ظاهراً سرپرست‌شان بود، پرسید که آیا همه می‌توانند تقویم داشته باشند. به او گفتم تقویم‌ها رایگان است اما یک شرط وجود دارد که همگی باید ح.ک.چ را ترک و درک کنند که فالون دافا تمرین خوبی است.

آنها یک صدا فریاد زدند: «ما می‌دانیم فالون دافا خوب است.» سرپرست از ما خواست به آنها کمک کنیم ح.ک.چ را ترک کنند و همگی با اسامی حقیقی‌شان این کار را کردند.

ما هر سال نوی چینی بنر، خطاطی و کارهای برش‌ کاغذ با پیام‌های فالون دافا به زبان چینی را روی درها، پنجره‌ها ودیوارهای خانه‌مان نصب می‌کنیم.

ماهواره‌ای هم نصب کرده‌ایم تا برنامه‌های تلویزیون ان‌تی‌دی، سلسله تانگ جدید را ببینیم. بنابراین هر کسی که به دیدنمان بیاید می‌تواند پیام‌های فالون دافا را ببیند، موسیقی ساخته شده توسط تمرین‌کنندگان را بشنود و برنامه‌های سانسور نشده ان‌تی‌دی را تماشا کند.

اهمیت تمرین واقعی دافا

من و همسرم تقریباً 20 سال است که دافا را تمرین کرده‌ایم اما من دیروز اهمیت تمرین درست را متوجه شدم.

استاد بیان کردند:

«امیدوارم شاگردان جدید و شاگردان قدیمی ما قادر باشند در دافا تزکیه کرده و موفق شوند! امیدوارم پس از این‌که به خانه برگشتید بهترین استفاده را از وقت برای تزکیۀ واقعی بکنید.» (جوآن فالون)

استاد نیک‌خواه در انتظار تمرین‌کنندگانی مانند من، زمان را برای تزکیه طولانی کردند.

مصمم هستم که شیوه عملکردم را تغییر دهم. می‌خواهم واقعاً تمرین کنم نه اینکه از اصول فا برای انتقاد از دیگران استفاده کنم. برای پیدا کردن کاستی‌هایم به درون نگاه کنم تا به استانداردهای فا برسم.