(Minghui.org) چند روز پیش تمرین‌کننده‌ای از من خواست افکار درست بفرستم. او گفت: «تو خوب تزکیه می‌کنی. افکار درستت قوی است. تمرین‌کننده دیگری می‌گوید که می‌تواند انرژی‌ بسیار قوی‌ات را به‌هنگام فرستادن افکار درست احساس کند.»

در پاسخ گفتم: «دلیلش این نیست که بهتر از شما تزکیه می‌کنم یا افکار درستم قوی‌تر است؛ احتمالاً دلیلش این است که توجه بیشتری به فرستادن افکار درست دارم.»

میدان انرژی قوی

از آنجا که استاد از ما خواسته‌اند افکار درست بفرستیم، این کار را با سخت‌کوشی انجام داده‌ام، اما چون هیچ چیزی را احساس نمی‌کردم، نمی‌دانستم که آیا فرستادن افکار درستم مؤثر است یا خیر.

وقتی خانم جینگ در حال از بین بردن کارمای بیماری‌اش بود، احساس کردم باید برای کمک به او افکار درست بفرستم. بنابراین گفتم: «اجازه بده با فرستادن افکار درست کمکت کنم.» بدون اعتماد به نفس چندانی، پاهایم را درحالت ضربدر قرار دادم، اما لحظه‌ای که در وضعیت لوتوس نشستم، احساس کردم تمام بدنم داغ شده است و میدان انرژی قوی‌ای را احساس کردم. استاد درحال قوی و تشویق کردنم بودند. بعد از نیم ساعت پاهایم را باز کردم. جینگ گفت احساس آرامشی دارد که طی چند روز گذشته آن را احساس نکرده بود.

در طول بازی‌های المپیک پکن در سال 2008، خانم لیان که یک مکان تولید مطالب روشنگری حقیقت را اداره می‌کرد، دستگیر شد. او را می‌شناختم و با خانواده‌اش نیز آشنا بودم. سعی کردم تا در هر ساعت برایش افکار درست بفرستم.

احساس ضعف می‌کردم. قدرت نداشتم و نشستن برایم دشوار بود. احساس می‌کردم فرستادن افکار درستم بی‌فایده است. پس از گذشت چند روز، نمی‌دانستم که آیا باید ادامه دهم یا خیر.

درحالی‌که با خودم در کشمکش بودم، فکر کردم: «چه بتوانم قدرتش را احساس کنم یا خیر، استاد به ما آموخته‌اند که افکار درست بفرستیم، پس باید مفید باشد. باید ادامه دهم.»

به‌محض اینکه پاهایم را دوباره در وضعیت لوتوس قرار دادم، بلافاصله داغی کل بدنم و میدان انرژی بسیار قدرتمندی را احساس کردم. مدت کوتاهی پس از آن خانم لیان از مرکز شستشوی مغزی آزاد شد.

استاد توانایی‌های خاصی به ما می‌دهند

استاد بیان کردند:

«آیا متوجه چیزی هستید؟ مریدان دافای من، افکار درست شما دارای تأثیر است. و تأثیر ترکیب‌‏یافته‌‏ هر یک از شما با هم به‌‏طور بی‌‏قیاسی قدرتمند است. دلیل اینکه نمی‌‏توانید به چنان تأثیری دست یابید این است که فقدان ایمان دارید، و افکار درست شما به حد کافی قوی نیستند.» («یک مرید دافا چیست»)

از طريق مطالعه فا و انجام تمرينات به‌تدریج به این باور قاطع رسیدم که همه تمرين‌کنندگان توانايی‌های فوق‌طبیعی دارند. حتی اگرچه گاهی توانایی‌های‌مان قوی نیستند، تا زمانی که آنچه انجام می‌دهیم براساس فا باشد، استاد و موجودات الهی صالح به ما قدرت می‌بخشند و کمک‌مان می‌کنند.

استاد بیان کردند: «فرستادن افکار درست نیز یکی دیگر از چیزهای واقعاً عالی و باشکوه برای مریدان دافای ما است.» (سفر به شمال آمریکا برای آموزش فا مارس ۲۰۰۲)

هرگز فکر نکرده بودم که فرستادن افکار درست «واقعاً باشکوه» است. چرا استاد آن را «با‌شکوه» خواندند؟ استاد توانایی‌های خاصی به ما داده‌اند و آن فقط به مریدان دافای دوره اصلاح فا داده شده است.

استاد از ما خواسته‌اند افکار درست بفرستیم و ما می‌توانیم با استفاده از آن شیطان را ازبین ببریم و به استاد در اصلاح فا کمک کنیم. اگر آن را گرامی نداریم و توجه کافی به آن نکنیم، استاد را ناامید می‌کنیم!

استفاده از افکار درست در طول جلسه دادگاه

یک بار تمرین‌کننده‌ای به‌طور غیرقانونی دستگیر شده بود و من و دو تمرین‌کننده دیگر قصد داشتیم برایش افکار درست بفرستیم. به سمت دادگاه افکار درست می‌فرستادم. افکارم شامل ایده‌هایی بود، مانند: «تمام شیطانی که به دافا آسیب می‌رساند، ریشه‌کن می‌شود؛ تمام یاوران تاریک و اهریمن‌های فاسد متلاشی می‌شوند؛ عناصر روح شیطانی کمونیست در بُعدهای دیگر نابود می‌شوند.»

بعضی از تمرین‌کنندگان باید ساعت 11 صبح می‌رفتند، اما از من خواستند بمانم. کمی تردید داشتم، اما تصمیم گرفتم تا پایان محاکمه ادامه دهم.

چند روز بعد، سایر تمرین‌کنندگان گفتند که وکیل عالی عمل کرد. مسئولین قضایی محاکمه را خیلی بزرگ کردند و تعداد زیادی از مردم برای تماشا در سالن حضور داشتند، از جمله مسئولینِ ادارات دولتی مختلف که از دادگاه دیگری ازطریق مانیتور جلسه را می‌دیدند. آرامش وکیل و در عین حال دفاع قاطعانه او پیروزش کرد و حتی تماشاگران او را تشویق کردند.

نه قاضی و نه دادستان قادر به ارائه استدلالی منطقی برای این پیگرد قانونی نبودند. حتی آن تمرین‌کننده با پاسخ‌های مناسب به همه سؤالات، عالی عمل کرد.

این جریان به بسیاری از تمرین‌کنندگان کمک کرد تا اهمیت افکار درست را درک کنند. افکار درست تمرین‌کنندگان‌مان قدرت عظیم در بُعدهای دیگر را به‌نمایش گذاشت.