(Minghui.org) تمرین‌کنندۀ 66 سالۀ فالون گونگ، خانم وانگ چیائوبیان، ساکن شهر رنچیو در 9 اوت 2017 بازداشت شد. اگرچه او اعلام بی‌گناهی کرد، اما در 4 آوریل 2018 به 2 سال حبس و پرداخت 10 هزار یوآن جریمه محکوم شد. او برای پرونده‌اش تقاضای تجدیدنظر کرد و جلسۀ دادرسی پرونده‌اش در 9 مه 2018 برگزار شد.

بازداشت، حبس و اعمال شکنجه

مأموران امنیت داخلی از دفتر شعبۀ منطقۀ رن‌نان از ادارۀ پلیس جیژونگ خانم وانگ را در خانه‌اش بازداشت کردند.

او را معاینه کردند و متوجه شدند که فشار خونش بسیار بالا است. آنها به زور به او داروهایی برای پایین آوردن فشار خون دادند اما فشار خونش کماکان بالا بود. در هر حال آنها او را به ادارۀ پلیس جیژونگ بردند.

شی چونیو، رئیس سیاسی بازداشتگاه، به دو پزشک دستور داد که چندین بار در طول روز به خانم وانگ قرص‌های کاهش فشار خون بدهند، اما با این وجود فشار خونش کماکان بسیار بالا بود. سپس شی خانم وانگ را به دفتر برد چند مأمور را خبر و او را تهدید کرد. شی خانم وانگ را مجبور به خوردن پودری نامعلوم و بعد از آن خانم وانگ خون استفراغ کرد.

نگهبانان او را مورد ضرب و شتم و در طول روز در حبس انفرادی قرار دادند. شب او را به سلولش بازگرداندند. در طول روز به دست و پایش زنجیر زدند و در بعدازظهر و شب او را مجبور به تمیزکردن توالت‌ها کردند.

فشار خونش برای مدت 21 روز بالا و زندگی‌اش در خطر بود. مسئولین به خانواده‌اش اطلاع دادند که او را به خانه ببرند، اما به کنترل و نظارت بر او ادامه دادند.

در 14 ژانویۀ 2018 مأموران ادارۀ پلیس شین‌هوالو خانم وانگ را در خانه‌اش مورد تهدید و ارعاب قرار دادند. آنها کارت شناسایی او را توقیف کردند چراکه بیم داشتند که او ممکن است برای دادخواهی حق تمرین فالون گونگ به پکن برود.

همچنین او را بردند و مجدداً معاینه کردند. فشار خونش بالا بود و مانع ‌شد که پلیس او را به بازداشتگاه ببرد.