(Minghui.org) طی سال‌های گذشته به خواندن هر روز وب‌سایت مینگهویی به‌ویژه مقالات تبادل تجربه و درک‌های تزکیه عادت کرده‌ام. دریافتم که وب‌سایت مینگهویی هر روز حدود ده عدد از چنین مقالاتی را منتشر می‌کند. این مقالات وضعیت فعلی تزکیۀ مریدان دافا را منعکس می‌کند. از طریق خواندن این مقالات تبادل تجربه، نسبت به وضعیت نزکیۀ هم‌تمرین‌کنندگان در چین آگاهی بیشتری کسب کرده‌ام

وقتی به درون نگاه می‌کنم، درمی‌یابم که بسیاری از مقالاتی که می‌خوانم دقیقاً با مشکلاتی که به‌تازگی با آنها مواجه شده‌ام یا اخیراً درک کرده‌ام ارتباط دارد. همچنین درک می‌کنم که این مقالات برایم به‌عنوان یک یادآوری در تزکیه‌ام عمل می‌کنند.

روند اصلاح فا در سرزمین اصلی چین و خارج از آن با هم سازگاری دارند. این حقیقتاً شگفت‌انگیز است!

خواندن مینگهویی برای مدتی طولانی مرا به درک دیگری ورای آنچه استاد لی هنگجی بیان کردند می‌رساند:

«... درخصوص موضوعات مهم، تمرین‌کنندگان باید به رویکرد وب‌سایت مینگهویی دقت کنند.» (اطلاعیه: دومین مقالۀ جدید موثق استاد لی پس از 22 ژوئیۀ 1999 طی چند روز آینده منتشر خواهد شد»)

طی سالهای گذشته، از تعالیم استاد بهره‌مند شده‌ام. همواره به وب‌سایت مینگهویی توجه کرده‌ام و به آن باور دارم.

همچنین بارها مقالات تبادل تجربیاتم را به وب‌سایت مینگهویی ارسال کرده‌ام. چیزهایی که درگذشته نوشتم گاهی بسیار افراطی بوده است. ویراستاران قسمت‌های نامناسب آن را اصلاح و مقاله‌ام را منتشر کردند.

این موضوع بارها برایم اتفاق افتاد، بنابراین به وضعیت تزکیۀ ویراستاران مینگهویی اعتماد دارم. البته گاهی مقالاتم هرگز منتشر نشدند.

در این صورت بدون قید و شرط به درون نگاه می‌کنم و مشکلاتم را درک می‌کنم. گاهی درکم از دیدگاه فا نبود و گاهی آنچه نوشتم مهم نبوده است.

وب‌سایت مینگهویی هرگز مقالات مشکل‌دار مرا منتشر نکرده است. از آنجاکه هر روز هزاران نفر مینگهویی را می‌خوانند، اگر محتوای مقالات هم‌سو با فا نباشد، ممکن است خوانندگان تأثیر بدی از آن بگیرند. بنابراین سپاسگزارم که مقالات مشکل‌دار من منتشر نشدند. واقعاً برای ویراستاران مینگهویی راحت نیست که هر روز این کار را انجام دهند.

با اینکه وب‌سایت مینگهویی بسیار مهم است، فکر نمی‌کنم توجه کافی از سوی تمام تمرین‌کنندگان به آن شده باشد، حتی تمرین‌کنندگان خارج از چین. بسیاری از تمرین‌کنندگان هنوز در دام موضوعاتی درخصوص خانواده، وضعیت شغلی، دوستان و راحتی هستند.

حتی پس از اینکه مینگهویی موضوعاتی را مطرح می‌کند، همان اشتباهات کماکان روی می‌دهند. بنابراین فکر می‌کنم آن تمرین‌کنندگانی که مکرراً اشتباهاتی که ویراستاران متذکر می‌شوند را تکرار می‌کنند، واقعاً مطالب وب‌سایت مینگهویی را نمی‌خوانند.

درواقع آیا وب‌سایت مینگهویی مانند یک مکان بزرگ تمرین نیست؟ اگر مقالات تبادل تجربۀ خوبی را بخوانیم، آن به ما کمک می‌کند تا در تزکیه‌مان رشد کنیم.

پس چرا همۀ ما مینگهویی را بیشتر نمی‌خوانیم و خودمان را با آن نمی‌سنجیم؟

لطفاً اگر مطلب نامناسبی ذکر شده مرا اصلاح کنید.