(Minghui.org) خانم لیو یوژو در ساعت 6 صبح 26 ژوئن 2016 صدای کوبیدن در خانه را شنید. وقتی در را باز کرد گروهی از مردان قوی‌هیکل به زور وارد شدند. آنها خانه‌اش را زیر و رو کردند و لوازم شخصی‌اش را بردند.

این مردان دزد نبودند، بلکه مأموران پلیس بودند. آنها این بانوی 55 ساله در شهر یینگکو را به‌خاطر امتناع از انکار فالون گونگ هدف آزار و اذیت قرار دادند. فالون گونگ تمرینی معنوی است که از سوی رژیم کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرد.

در بازداشتگاه شهر یینگکو خانم لیو مجبور به کار اجباری بدون مزد بود. او هنگام حضور در دادگاه در 15 فوریۀ 2017 در دفاع از خود شهادت داد. شوهرش دستش را بالا برد تا چند کلمه دربارۀ همسرش صحبت کند. قاضی رئیس جلسه حرفش را قطع کرد. وقتی او اعتراض کرد، دو مأمور برقراری نظم دادگاه او را از سالن دادگاه بیرون بردند.

خانم لیو در 26 آوریل 2017 به 4 سال حبس و پرداخت 10 هزار یوآن محکوم شد. کمی بعد دادخواهی او رد شد و او را به زندان زنان شنیانگ منتقل کردند.

براساس گزارش دریافت شده از داخل زندان، مسئولین به خانم لیو اجازه ندادند که لوازم مورد نیاز روزانه‌اش را از محل پولی که همسرش در حسابش در فروشگاه زندان واریز کرده بود، خریداری کند. او مجبور بود لباس‌هایی که سایر زندانیان به او می‌دادند را بپوشد.

هنگام بازدید اعضای خانواده، دو نفر به دقت خانم لیو را تحت نظر داشتند و به‌محض اینکه شوهرش می‌پرسید که در زندان چه بر او می‌گذرد، ارتباط تلفنی را قطع می‌کردند.

همچنین خانم لیو مجبور به انجام کار اجباری بدون مزد بود. او اجازۀ صحبت با سایرین و رفتن به توالت هنگام لزوم را نداشت.