(Minghui.org) یکی از ساکنین شهر نان‌تونگ در شهرستان رودونگ درحالی‌که به‌خاطر باورش به فالون گونگ در حبس بود، به کما رفت. فالون گونگ تمرینی معنوی است که از سوی رژیم کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرد. یک پزشک گفت که خانم ژو لیلینگ احتمالاً دچار ضربۀ روحی ناگهانی شده که بر اثر آن وارد کما شده است. پلیس محلی به خانواده توضیح نداد که احتمالاً چه روی داده که باعث اغمای ناگهانی او شده است.

خانم ژو تا دو سال و سه ماه بعد که در 14 ژوئن 2018 فوت کرد در وضعیت اغماء بود.

خانم ژو لیلینگ

کمای غیرمنتظره پیش از مرگ نابهنگام

در 10 مارس 2016 خانم ژو ناگهان بی‌هوش شد. خانواده‌اش با عجله به بیمارستان نان‌تونگ رفتند و بیش از 30 مأمور را دیدند که او را احاطه کرده‌اند. آب از دهانش جاری و چهره‌اش رنگ پریده شده بود. اعضای خانواده‌اش سعی کردند با او صحبت کنند اما او هیچ پاسخی نداد.

ماجرای بیهوش شدن خانم ژو در بازداشتگاه شهر نان‌تونگ روی داد، بازداشتگاهی که او پس از ثبت یک شکایت کیفری علیه جیانگ زمین، دیکتاتور سابق چین و آغازگر آزار و شکنجۀ فالون گونگ، در آن حبس شد.

فالون گونگ که با نام فالون دافا نیز شناخته می‌شود یک تمرین تزکیۀ ذهن و بدن براساس اصول حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری است. خانم ژو دو بار و در مجموع به مدت 8 سال به‌خاطر امتناع از انکار باورش به فالون گونگ حبس شد. او سعی داشت جیانگ را به‌خاطر رنج و سختی که متحمل شده بود مسئول بداند، اما مجدداً بازداشت شد.

مأمور پلیسی که خانم ژو را به بیمارستان منتقل کرد علت بی‌هوش شدن او را توضیح نداد. وقتی پسر خانم ژو از امضای فرم رضایت برای عمل جراحی مغز باز بر روی مادرش خودداری کرد، آنها او را تهدید کردند.

پسر خانم ژو فرم را امضاء کرد و عمل جراحی در حدود ساعت 9 آنشب انجام شد.

پس از جراحی خانم ژو وارد زندگی نباتی شد درحالی‌که یک تکه از جمجمه‌اش برداشته شده بود.

پلیس منطقه و ادارۀ 610 شهرستان رودونگ که سازمانی فراقانونی با وظیفۀ ریشه‌کن کردن فالون گونگ است، اغلب به خانۀ خانم ژو مراجعه می‌کردند تا از او عکس بگیرند و اعضای خانواده‌اش را مورد تهدید و ارعاب قرار دهند.

در ساعت 1 بامداد 14 ژوئن 2018 خانم ژو ناگهان دچار خونریزی شدید دهانۀ رحم شد. او چنان خونریزی شدیدی داشت که خانواده‌اش انقباض شکمش را در مقابل چشمانشان دیدند. کمی بعد او درگذشت.

این پایان تحمل نزدیک به بیست سال درد و رنج به دست رژیم چین بود.

دو بار حبس

خانم ژو در سال 1950 متولد شد و از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد. اما فقط ده روز بعد از تمرین فالون گونگ تمام بیماری‌هایش از بین رفتند.

در طلب سلامتی بودنش چندین بار او را به حبس پلیس گرفتار کرد. فقط یک ماه بعد از شروع آزار و شکنجه در ژوئیۀ 1999، پلیس به خانه‌اش هجوم برد تا آنجا را غارت کند. در دسامبر آن سال برای مدت یک ماه در حبس بود.

در سال 2000 هنگامی که برای دادخواهی تمرین فالون گونگ به پکن می‌رفت بازداشت شد. او یک ماه در بازداشت بود. سال بعد مجدداً سعی کرد به پکن برود و دوباره بازداشت و حبس شد.

وقتی در سال 2004 بازداشت شد، به سه سال حبس محکوم و به زندان نان‌جینگ منتقل شد.

نگهبانان زندان اغلب او را به‌خاطر امتناع از انکار باورش به فالون گونگ مورد آزار و اذیت قرار می‌دادند. یک بار او را مجبور کردند که برای هفت روز متوالی بایستد و در این مدت اجازه نداشت به توالت برود یا استحمام کند. پا و ران‌هایش به شدت متورم شده بودند.

نگهبان بای ژنگهویی خانم ژو را در روز آزادی‌اش از زندان به یک مرکز شستشوی مغزی محلی فرستاد.

در 5 فوریۀ 2009 خانم ژو بازداشت و به پنج سال حبس محکوم شد. برای سه ماه متوالی اجازه نداشت بخوابد. نگهبانان زندان در طول روز او را مجبور به تماشای ویدیوهایی با مضامین افتراآمیز نسبت به فالون گونگ می‌کردند و در شب وقتی خوابش می‌برد با مداد نوک‌تیز به نشیمنگاهش ضربه می‌زدند.

خانم ژو بر سر باورش استوار باقی ماند. نگهبانان سپس به زندانیان دستور دادند که در غذایش داروهای نامعلومی بریزند. وقتی ترفند آنها را فهمید غذا را روی زمین خالی کرد.

خانم ژو پس از آزادی‌اش در فوریۀ 2014 به صحبت با مردم دربارۀ فالون گونگ ادامه داد. سال بعد او یک شکایت کیفری علیه جیانگ زمین به‌ثبت رساند.

در 1 سپتامبر 2015 بیش از ده مأمور ناگهان به خانه‌اش ریختند و باعث وحشت پدرشوهرش شدند که با او و همسرش زندگی می‌کرد.

وکیل خانم ژو از طرف او اعلام بی‌گناهی کرد. وقتی وکیل سؤال کرد که موکلش کدام قانون را نقض کرده است، قاضی وانگ ژنگ‌هونگ در دادگاه فریاد زد.

در 10 مارس 2016 خانم ژو در بازداشتگاه در انتظار صدور حکمش بود که ناگهان هوشیاری‌اش را ازدست داد. او هرگز تا زمان مرگش در 14 ژوئن 2018 به‌هوش نیامد.