(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در ایالت نیویورک در هفتادمین جشنواره سالانه گل لاله آلبانی در پارک واشنگتن در ۱۲ و ۱۳ می شرکت کردند. رویدادی مهم از میراث هلندی شامل بیش از ۱۴۰ هزار گل لاله، صنایع دستی دست ساز، نمایش هنری، غذاهای خوشمزه، فعالیت‎های خانوادگی و دو صحنه نمایش با نمایش سرگرمی‌های زنده در سطح جهانی بود. تمرین‎کنندگان فالون گونگ این تمرین سنتی چینی را به عموم مردم معرفی و آزار و شکنجه تمرین‎کنندگان بی‌گناه در چین به‎دست حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) را افشاء کردند.

بازدیدکنندگان جشنواره درباره فالون گونگ یاد می‌گیرند.

خانمی تایوانی، در طول این رویداد، تمرینات فالون گونگ را یاد می‌گیرد.

خانمی از تایوان قبلاً یک تمرین‎کننده فالون گونگ را در بازار چینی‎ها دیده بود. پس از آگاهی درباره مزایای فالون گونگ، برای یادگیری تمرینات در جشنواره گل لاله از آن تمرین‎کننده وقت ملاقات گرفت. با وجود هوای سرد و بارانی در روز شنبه، او به جشنواره آمد و تمرینات را در همانجا یاد گرفت.

بسیاری از مردم دادخواست حمایت از تمرین‏‌کنندگان فالون گونگ را برای پایان دادن به آزار و شکنجه امضاء کردند.

بازدیدکنندگان جشنواره از دریافت بروشورهای معرفی فالون گونگ و گل‎های کاغذی نیلوفر آبی زیبا خوشحال بودند.

آب و هوا در روز یکشنبه آفتابی بود و جمعیت زیادی به جشنواره آمدند. تمرین‌کنندگان فالون گونگ بروشورهای معرفی و گل‎های کاغذی نیلوفرآبی را در میان مردم توزیع کردند و به آنها درباره آزار و شکنجه افراد بی‎گناه به‎دست ح.ک.چ گفتند که از حقیقت، نیک‎خواهی و بردباری پیروی می‎کنند. پس از آگاهی درباره جنایاتی که در این دوره مدرن در حال وقوع است، بسیاری از مردم دادخواست پایان دادن به آن را امضاء کردند.

هنرمندی جوان قبلاً درباره آزار و شکنجه شنیده بود. تمرین‎کننده‎ای اطلاعت بیشتری دربارۀ برداشت اجباری اعضای بدن از تمرین‎کنندگان زنده فالون گونگ به‎دست ح.ک.چ به او گفت. او با قلبی سنگین به صحبت‎ها گوش می‎کرد. پس از سی دقیقه صحبت با آن تمرین‎کننده، دادخواست را قاطعانه امضاء کرد و چندین بروشور معرفی برای خواندن با خودش برد.

هر کسی که حقایق مربوط به آزار و شکنجه را می‎آموخت، می‎گفت که باید بلافاصله متوقف شود و تمایل به کمک برای گسترش این واقعه داشتند. چند نفر نیز می‎خواستند فالون گونگ را یاد بگیرند.