(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در اتریش در 1 ژوئن 2018 رویدادی را برای اطلاع‎رسانی درباره فالون گونگ در گراس، مرکز استان استوریا برگزار کردند. بسیاری از مردم برای کسب اطلاعات درباره فالون گونگ در مقابل غرفه متوقف شدند و برخی از آنها می‌خواستند تمرینات را یاد بگیرند.

آنها همچنین تلاش‌های تمرین‎کنندگان برای متوقف کردن آزار و شکنجه فالون گونگ توسط رژیم کمونیستی در چین را تشویق کردند: «شما در حال انجام دادن کار درستی هستید! ادامه دهید!»

رهگذران برای یادگیری درباره فالون گونگ در مقابل غرفه متوقف می‎شوند.

حمایت‌کنندگان دادخواست برای پایان دادن به آزار و شکنجه در چین را امضاء کردند.

مردی به تمرین‎کننده‎ای گفت که صبح همان روز از یکی از همکارانش درباره فالون گونگ شنیده است. او گفت که این اتفاقی عالی بود که با تمرین‎کنندگان در خیابان روبرو شده است. او درباره محل تمرینات گروهی پرسید و گفت که قصد دارد فالون گونگ را یاد بگیرد.

خانمی به تمرین‎کننده‎ای گفت: «حالا می‎فهمم چرا امروز متفاوت از آنچه برنامه‎ریزی کرده بودم، سپری شد. حسی به من می‎گفت که در این روزها اتفاق خاصی می‎افتد. حالا متوجه شدم که این تمرین آرامش‎بخش مرا به اینجا جذب کرده است. می‎خواهم این تمرین را امتحان کنم. از اینکه چنین تمرین عالی‌ای رایگان است خیلی خوشحالم!»