(Minghui.org) در تاریخ 1 ژوئیه 2018 نوزدهمین سالروز فستیوال شهروندان کودک (کیندربورگرفست) جشن گرفته شد. امسال این رویداد در استدپارکِ رگنسبورگ برگزار شد.

از فالون گونگ (یا همان فالون دافا) برای سومین سال متوالی دعوت شده است تا در این رویداد شرکت کند. تمرین‌کنندگان تمرینات فالون گونگ، نحوه درست کردن گل نیلوفر آبی کاغذی و نوشتن عبارات چینی «جن، شن، رن» (حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری) را به کودکان و والدین‌شان آموزش دادند.

نمایش تمرینات فالون گونگ در کیندربورگرفست در رگنسبورگ.

این رویداد یک‌روزه بیش از 40 هزار بازدیدکننده را جذب استدپارک کرد. غرفه فالون گونگ به رنگ زردِ روشن و آبی مزین شده بود، درحالی‌که 4 گل نیلوفر آبی بزرگ و یک نیلوفر آبی کوچک را نزدیک غرفه قرار داده بودند تا کودکان بتوانند درون گل‌ها بنشینند و مدیتیشن را یاد بگیرند.

بسیاری از کودکان گل‌های نیلوفر آبی بزرگ را دوست داشتند. با اینکه محیط اطراف پر ازسروصدا بود،‌ آنها درحالی‌که درون گل‌ها نشسته یا ایستاده بودند تا تمرینات فالون گونگ را یاد بگیرند، به‌سرعت آرام می‌شدند.

والدین نیز تمرینات را همراه فرزندان‌شان آموختند. برخی از کودکان خردسال‌‌تر در آغاز پرجنب‌وجوش بودند، اما تمرین‌کنندگان تشویق‌شان می‌کردند که چشمان‌شان را ببندند و روی موسیقی تمرکز کنند. آنها هم این کار را می‌کردند و طولی نمی‌کشید که آرام می‌شدند. تجربه آرامش‌بخشی داشتند و تعداد زیادی از طریق این تمرین آرامش درونی را احساس کردند.

مادری که تمرینات را همراه فرزندش یاد گرفت، گفت که احساس می‌کند نیرویی او را به سمت آرامش سوق می‌دهد. او پس از این تجربه فوراً خواست که بیشتر با فالون گونگ آشنا شود.

او وقتی شنید که فالون گونگ در چین تحت آزار و شکنجه قرار می‌گیرد، پرسید چه کسی در این دنیا با اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری مخالفت می‌کند.

تمرین‌کننده‌ای گفت که فقط یک حزب در این دنیا چنین کاری را می‌کند و آن هم حزب کمونیست چین است. او پس از کمی تفکر تأیید کرد که کمونیسم حقیقتاً با حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری در تضاد است.

والدین و کودکان تمرینات فالون گونگ را در کیندربورگرفست 2018 در رگنسبورگ یاد می‌گیرند.

والدین شگفت‌زده بودند که کودکان خردسال‌شان در میان جمعیت و شلوغی جشنواره، می‌توانند تمرکز کنند و درحین یادگیری تمرینات فالون گونگ آرام باشند.

تمرین‌کنندگان شیوه درست کردن گل نیلوفر آبی کاغذی را هم به کودکان آموزش دادند. آنها در حین درست کردن گل‌های کاغذی با مهربانی توضیح می‌دادند که گل نیلوفر آبی نماینده زیبایی و پاکی در مواجهه با مشکلات و سختی‌ها است. کودکان پس از اینکه گل‌های خودشان را درست کردند، توانستند فلایرهای کوچکی که عبارات «فالون دافا» و «دنیا به حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری نیاز دارد» روی‌شان چاپ شده بود را به آنها وصل کنند.