(Minghui.org) من و تمرین‌کننده دیگری به شهرستانی در این نزدیکی رفتیم تا با هم‌تمرین‌کننده‌ای به نام یینگ (نام مستعار)، دیدار کنیم. هنگامی که در جستجوی ساختمانش بودیم یک نشانه «فالون دافا خوب است» روی یک در دیدیم، آنگاه متوجه شدیم که در مکان مناسب قرار داریم.

واحد یینگ یک در بزرگ دارد و نشانه روی آن نیز بزرگ بود. هنگامی که آن علامت را دیدیم خیلی تحت تأثیر افکار درست یینگ قرار گرفتیم. تفاوت بین تزکیه او و خودم را احساس کردم. من نشانه‌ای را که سال گذشته به من داده بود نصب نکرده بودم، بنابراین تصمیم گرفتم که وقتی به خانه رسیدم آن کار را انجام دهم.

داخل خانه‌اش نیز عکس‌های فالون دافا همه جا نصب شده بود. یک نشان بزرگ «فالون دافا خوب است» روی در آویزان شده بود. درباره آن علامتی که در خارج منزل قرار داشت اظهار نظر کردم و گفتم که حقیقتاً چشم‌نواز و قدرتمند است و اطلاعات خیلی مهمی از دافا است که می‌بایست در معرض دید موجودات ذی‌شعور قرار گیرد. یینگ گفت که آن را دو سال پیش آنجا قرار داده است.

در حین تبادل تجربه با یینگ او گفت که تمرین‌کنندگان محلی در طول جشن سال نو درباره آویزان کردن بنرهای بزرگ صحبت کردند به‌طوری که موجودات ذی‌شعور این اطلاعات مهم را ببینند. یک شب همگی بایکدیگر کار کردند و بسیاری از انواع بنرها با اندازه‌های گوناگون را آویزان کردند. برخی در خیابان‌های بزرگتر قرار داده شد، برخی در کوچه‌های کوچک، بعضی روی درختان، برخی روی دیوارها، و بعضی روی تیرهای چراغ برق قرار داده شدند. درختان و تیرهای چراغ برق کنار بلوارها، با پرچم‌های زرد پر شده بود.

دو تمرین‌کننده در حال نصب بنر بزرگی بودند که در همان زمان خودروی پلیسی رسید. مأموری از داخل ماشین بیرون آمد. او با لبخندی گفت: «به کارت ادامه بده» و آنجا را ترک کرد. ظاهراً پلیس از تمرین‌کنندگان دافا در آن منطقه حمایت می‌کند.

برخی از تمرین‌کنندگان بروشورهای اطلاع‌رسانی دافا را خانه‌به‌خانه توزیع می‌کردند، درحالی‌که چند تمرین‌کننده مسن در خانه باقی می‌ماندند تا افکار درست بفرستند.

تمرین‌کنندگان آنجا همگی در گروه‌های مطالعه فا شرکت می‌کردند. آنها به‌طور مرتب چهار مرتبه در روز افکار درست می‌فرستادند. تمرین‌کنندگان فا را مطالعه، و شین‌شینگ خود را تزکیه، و در اعمال خود از استانداردهای یک تزکیه‌کننده پیروی می‌کردند. آنها از الزامات استاد مبنی بر انجام خوب سه کار پیروی می‌کردند بنابراین افراد بیشتری در آن منطقه از حقایق درباره فالون گونگ آگاه شده بودند. بدین ترتیب کل محیط برای دافا مطلوب‌تر شده بود.

با این حال زمانی که پلیس تمرین‌کنندگان در منطقه‌مان را در مقیاس وسیعی در سال 2016 دستگیر کرد، تمرین‌کنندگان در منطقه یینگ تحت تأثیر قرار گرفتند. اداره پلیس محلی‌شان متوجه شد که مأموران بخش امنیت داخلی قصد دارند که تمرین‌کنندگان آنجا را دستگیر کنند، بنابراین تلاش کردند که به تمرین‌کنندگان هشدار بدهند. در همان زمان که قرار بود این اتفاق بیفتد، یکی از همسایگان یینگ در همان اداره پلیس حضور داشت. رئیس به او گفت که به یینگ اطلاع بدهد و از او بخواهد که مخفی شود.

یینگ از استاد کمک خواست و خانه را ترک کرد. خانواده‌اش کمک کردند که مطالب دافا را پنهان کند. 30 دقیقه بعد ده‌ها مأمور آمدند. آنها خانه را جستجو کردند اما نتوانستند چیزی بیابند.

من بعد از رفتن یینگ و باخبر شدن از آن، وقتی به خانه رسیدم درباره این شرایط تأمل کردم. تحت تأثیر قرار گرفتم که چقدر یینگ خوب عمل کرده بود. من نیز یک مرید دافا هستم، بنابراین من نیز باید به همین شکل کوشا باشم.

برای انجام این کار، فا را مطالعه، شین‌شینگم را تزکیه خواهم کرد و سه کار را به‌خوبی انجام خواهم داد. با سایر تمرین‌کنندگان همکاری خواهم کرد، موجودات ذی‌شعور را نجات خواهم داد و مأموریتم را به‌انجام خواهم رساند.