(Minghui.org) شش تن از ساکنین دو استان به‌خاطر امتناع از رها کردن باورشان به فالون گونگ به حبس محکوم شدند. فالون گونگ تمرینی معنوی است که از سوی رژیم کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرد.

آقای ژائو ییجین، آقای ما ژانگوئو، آقای یانگ میائو، خانم ژائو شیائولو و خانم وو شیائوجیائو در 5 اکتبر 2016 بازداشت و در 11 آوریل 2017محاکمه شدند.

خانم گونگ یوشی حدود نیمه‌شب 18 ژانویۀ 2017 در خانه‌اش بازداشت شد. وقتی همسرش صبح روز بعد، از شیفت کارش به خانه بازگشت، در ورودی خانه با دیلم باز شده بود و همسرش در منزل نبود. خانم گونگ در 2 مه 2017 در دادگاه حضور یافت.

به‌استثنای خانم شو که شهروند شهر شینژو در استان شانشی است، سایر پنج تمرین‌کننده همگی ساکن شهر ژانگجیاکوئو در استان هبی هستند.

همان قاضی از دادگاه منطقۀ شینفو بر محاکمۀ این تمرین‌کنندگان نظارت داشت و آنها را در حوالی آوریل 2018 به حبس محکوم کرد.

خانم گونگ به 6 سال، خانم ژائو به 4 سال، آقای ژائو و آقای یانگ هر کدام به 3 سال، آقای ما به 2 سال و 10 ماه و خانم وو به 2 سال و 8 ماه حبس محکوم شدند. به هر کدام از آنها نیز دستور دادند 5000 یوآن جریمه پرداخت کنند.

همۀ این تمرین‌کنندگان دادخواست به ثبت رساندند اما دادگاه میانی شهر شینژو حکم به ابقای محکومیت‌های حبس داد. تمرین‌کنندگان زن را به زندان یوچی و تمرین‌کنندگان مرد را به زندان شهرستان چی فرستادند. هر دو زندان در استان شانشی هستند.

خانوادۀ خانم گونگ هرگز از حکم حبس یا پذیرش او در زندان مطلع نشدند. همسر خانم وو و دخترش پیش از اینکه او به زندان منتقل شود اجازۀ پیدا نکردند او را ملاقات کنند.

اقرار قاضی به نداشتن اختیار

پس از بازداشت این شش تمرین‌کننده، تمرین‌کنندگان فالون گونگ در ژانگ‌جیاکوئو و شینژو بارها به ادارات مرتبط در شینژو مراجعه کردند و به مسئولین اصرار کردند که تمرین‌کنندگان محبوس را آزاد کنند. شش وکیل با هم کار کردند تا از این تمرین‌کنندگان دفاع کنند و بی‌گناهی آنها را به اثبات برسانند چراکه هیچ قانونی در چین فالون گونگ را جرم به حساب نمی‌آورد.

تمرین‌کنندگان همچنان بدون ارتکاب به‌ هیچ جرمی محکوم شدند. قاضی لو از دادگاه تجدیدنظر به خانوادۀ تمرین‌کنندگان گفت که قبول دارد که احکامی که صادر کرده سنگین هستند، اما اظهار داشت که کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد. در طول آزار و شکنجۀ فالون گونگ، اغلب از دستگاه قضایی چین صرفاً به‌عنوان مهر تأییدی بر اجرای احکام ازپیش‌تعیین شده استفاده شده است.

پس از تحویل احکام دادگاه تجدیدنظر به خانواده‌ها، وقتی آنها خواستند با لو ملاقات داشته باشند، او از دیدن آنها امتناع ورزید و تلفنی به آنها گفت: «این پرونده نهایی شده است. اگر [از نتیجه] خوشحال نیستید از من شکایت کنید!»

درهم‌شکستگی خانواده‌ها

بازداشت و حبس این تمرین‌کنندگان خانواده‌هایشان را درهم‌شکسته است. مخصوصاً خانوادۀ آقای ما به سختی آسیب دید. پس از بازداشت آقای ما، پدرش ما دنگکه، دچار فشار خون بالا شد و سکته کرد. این مرد مسن دو بار در بیمارستان بستری شد اما بلافاصله بعد از ترخیص از بیمارستان برای جمع‌آوری زباله بیرون رفت. او می‌خواست برای کمک و حمایت از خانوادۀ پسرش مقداری پول اضافه به دست آورد.

به‌ویژه وقتی در 29 مارس 2018 درخواست ملاقات آقای مای مسن با پسرش رد شد، او به‌هم‌ریخته شد. او پس از بازگشت به زادگاهش در ژانگ‌جیاکو برای جمع‌آوری زباله بیرون رفت اما هرگز به خانه بازنگشت. در روز 31 مارس همسر و عروسش جسدش را در تپه‌ای از زباله یافتند. جمجمه‌اش شکسته بود. مشخص نیست که چه اتفاقی باعث فوتش شده است.