(Minghui.org) یکی از ساکنان شهر جینژو بخاطر افشای آزار و شکنجه فالون گونگ به دست رژیم کمونیستی چین به هفت سال حبس محکوم شد. فالون گونگ تمرینی برای بدن و ذهن براساس اصول حقیقت، نیکخواهی، بردباری است.

خانم گه چونوینگ در 16 ژوئن 2017 در حین نصب بروشورهای فالون گونگ دستگیر شد. مأموران دستگیری همانطور که او را به سمت خودروی کروز [پلیس] می‌بردند به‌قدری شدید او را هل می‌دادند که نزدیک بود از پل به پایین سقوط کند. پلیس هیچ حکم رسمی دستگیری نشان نداد.

لی هُنگ و لی گانگ، هردو مأمورانی از اداره امنیت داخلی محلی بودند، خانه خانم گه را وقتی هیچ‌کس در منزل نبود، غارت کردند. آنها لپ‌تاپ، کامپیوتر رومیزی، دوچرخه برقی و مقداری پول نقدش را مصادره کردند.

دادستان لیو شیویان و گو یو از دادستانی سونگشان کیفرخواستی علیه خانم گه به‌ثبت رساندند. ژانگ وی از دادگاه سونگشان مسئول محاکمه خانم گه بود.

ژانگ نخستین جلسه را در 31 ژوئن 2018 برگزار کرد و تنها به دو نفر از اعضای خانواده خانم جی اجازه داد که در دادگاه حضور یابند.

جلسه دوم دادگاه بدون اطلاع خانواده خانم گه برگزار شد. ژانگ کمی پس از آن خانم گه را به 7 سال حبس محکوم کرد.

طبق گفته‌های کارمندان داخلی، پرونده‌های فالون گونگ در شهر جینژو توسط قاضی نی کای از دادگاه میانی جینژو مورد تأیید قرار می‌گیرد. محکومیت خانم گه توسط ژانگ نیز قبل از اعلام عمومی توسط نی تأیید شده بود.

خانم گه درخواست تجدیدنظری در دادگاه میانی جینژو به ثبت رسانده است، اما شانس اینکه نی از تصمیمش برگردد، خیلی کم است. نی یک بار گفت که او از افرادی که با او تماس می‌گیرند و مصرانه درخواست می‌کنند که تمرین‌کنندگان فالون گونگ را تبرئه کند متنفر است. او به صدوراحکام بسیار سنگین برای تمرین‌کنندگان فالون گونگ محلی معروف است. خانم گه آخرین قربانی بود.

نی کای: 2526139-416-86+, 18941600183-86+