(Minghui.org) خانمی در شهر مودانگجیانگ از زمان دستگیری‌اش در حدود 10 ماه پیش همچنان در بازداشت به‌سر می‌برد. درحالی‌که منتظر تشکیل دادگاه است، وکیل و خواهرش به‌دنبال آزادی‌اش هستند.

خانم گائو شانتینگ در 31 اوت 2017 درحالی‌که به دنبال یافتن خانه‌ای اجاره‌ای نزدیک مجتمع مسکونی لینیه برای خواهر بزرگترش خانم گائو لانتینگ بود، دستگیر شد. خانم گائوی بزرگ که باعصا راه می‌رود و در فقر زندگی می‌کند، برای گذران زندگی‌اش به حمایت مالی خواهر کوچکترش متکی است.

پلیس خانم گائو کوچک را مورد هدف قرار داد چراکه او از انکار فالون گونگ خودداری کرد، فالون گونگ تمرینی معنوی است که حکومت کمونیستی چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار داده است. قبل از دستگیری اخیرش، در اوت 2017 دستگیر شد. اگرچه او 15 روز بعد آزاد شد، اما تحت نظارت پلیس قرار داشت.

مأموران مسئول دستگیری کیف پول، تلفن همراه و اسکوتر برقی خانم گائو را مصادره کردند. آنها لباس شخصی پوشیده بودند و هیچ کارت شناسایی نشان ندادند. او بعداً متوجه شد که آنها از اداره پلیس شینهوا بودند.

عزم وکیل در مبارزه برای عدالت

وکیل خانم گائو، آقای زنگ وو در6 مارس 2018 با او در بازداشتگاه مودانجیانگ ملاقات کرد. وکیل خانم گائو به او اطلاع داد که پرونده‌اش دوبار به پلیس بازگردانده شده است و او ابراز امیدواری کرد که خانم گائو به‌زودی آزاد‌ خواهد شد.

آقای زنگ سپس به پلیس مراجعه کرد تا درباره پرونده پرس و جو کند. فرد مسئول پرونده آنجا نبود و رئیسی ملقب به وانگ او را پذیرفت. آقای زنگ متعجب شد از اینکه آقای وانگ گفت که آنها بعد از دو مرتبه بازگردانده شدن پرونده، دوباره آن را به دادستانی منطقه ایمین ارائه کرده‌اند. زمانی که وانگ خواهان آزادی موکلش شد، وانگ ایستاد و دستور داد آقای زنگ را از ساختمان بیرون بیندازند.

خانواده خانم گائو در 20 مارس به دادستانی مراجعه کردند. دادستان وانگ جوان (که هیچ ارتباطی با رئیس پلیس نداشت)، مسئول رسیدگی به این پرونده شده بود، خانواده‌اش به اداره پلیس رفتند، اما در آخر آنها را بدون صحبت کردن بیرون انداختند.

آقای زنگ دوباره در 22 مارس به دیدن خانم گائو رفت. خانم گائو به او گفت که دادستان وانگ در 12 مارس به همان بازداشتگاه آمده و از او پرسیده بود که آیا حاضر است فالون گونگ را انکار کند. وقتی خانم گائو جواب منفی داد وانگ آنجا را ترک کرده است.

آقای زنگ سعی کرد با وانگ صحبت کند اما نتوانست او را نگه دارد. او بعداً متوجه شد که پلیس برای چهارمین بار پرونده را به دادستانی ارائه کرده است.

خانواده خانم گائو بعداً با وانگ ملاقات کردند، که گفت: «چگونه ممکن است [خانم گائو] آزاد شود؟ من قبلاً پرونده او را به دادستان منطقه ایمین فرستاده‌ام.

تاریخ دادگاه خانم گائو، 19 ژوئن 2018 تعیین شده بود اما زمانی که آقای زنگ صبح همان روز رسید، به او گفته شد که زمان جلسه دادگاه مجددًا تنظیم خواهد شد. او مکرراً خواهان بی‌گناهی موکلش شد و قاضی ژانگ گفت که او باید از مقامات عالی‌رتبه درخواست کند.

تلاش‌های خواهر بزرگتر به دنبال آزادی خانم گائو

خواهر بزرگتر خانم گائو نیز در روز 19 ژوئن به دادگاه رفت. او لباسی پوشیده بود که روی آن نوشته شده بود، «گائو شانتینگ مورد بی‌انصافی قرار گرفته است.»

پشت لباس نوشته شده است، «گائو شانتینگ مورد بی‌انصافی قرار گرفته است.»

گائو لانتینگ تابلویی را نگه داشته که روی آن نوشته شده است: «خواهر کوچکتر من، گائو شانتینگ، سعی داشت برای من، فردی که در فقر زندگی می کند، یک خانه اجاره‌ای پیدا کند. او توسط مأموران اداره پلیس شینهوا بازداشت و توسط وانگ جوان متهم شد. این یک بی عدالتی است. خواهرم را آزاد کنید!

خانم گائو دید که آقای وانگ وارد ساختمان دادگاه شد و فریاد زد: «خواهر کوچکترم را آزاد کنید. او هیچ قانونی را زیرپا نگذاشته است!» وانگ بدون پاسخی وارد شد.

بسیاری از کارکنان دادگاه بیرون آمدند تا ببینند که چه اتفاقی افتاده است. برخی خانم گائو بزرگ را آرام کردند، درحالی‌که برخی دیگر سعی کردند که او را متقاعد کنند که لباسش را درآورد. سپس او را به سمت ساختمان دادگاه هدایت کردند، که آنجا توضیح داد که چرا خواهر کوچکش باید آزاد شود و اینکه چقدر آماده است که از خواهرش در دادگاه دفاع کند. به او گفته شد که ماجرایش را با وکیل خواهرش در میان بگذارد.

خانم گائو بزرگ در تلاش برای آزادی خواهرش بین سازمان‌های مختلف پاس‌کاری شده است.

محاکمه سایر تمرین‌کنندگان درهمان دادگاه

چند تمرین‌کننده فالون گونگ در مودانجیانگ نیز دستگیر و توسط همان دادستان وانگ جوان و درهمان دادگاه منطقه ایمین متهم شدند.

آقای ژائو چون و آقای دای چیهونگ مانند خانم گائو در همان روز دستگیر شدند. خانم وانگ مینگیینگ و آقای یائو گوئوکای در تاریخ 29 نوامبر 2017 دستگیر شدند.

وکیل خانم گائو، آقای زنگ به مدت چند ماه وکالت خانم وانگ را به عهده گرفت و پس از آن خانواده خانم وانگ تصمیم گرفتند که با او قطع همکاری کنند.

وکیل آقای ژائو، آقای لو، به اتفاق آقای زنگ به دادگاه مراجعه کردند و متوجه شدند که زمان محاکمه مشترک آقای ژائو با خانم گاو تغییر خواهد کرد.

ازآنجا که هیچ قانونی در چین فالون گونگ را جرم محسوب نمی‌کند، خانواده‌های این تمرین‌کنندگان شکایاتی را علیه دادستان وانگ بخاطر محکوم کردن تمرین‌کنندگان بدون اساس قانونی تنظیم کرده‌اند. این شکایات در دادستانی عالی خلق ثبت شد و شماره آن A201806156143e06f است.