(Minghui.org) در سال ۱۹۹۸، زمانی که یو دبیر حزب در روستای ما بود، تمرین‌کنندگان فالون گونگ بسیاری در روستای ما بودند. به آنها اجازه می‌داد تمرینات فالون گونگ را خارج از ساختمان اداری روستا انجام دهند. یو همچنین در آب و هوای بد آنها را به داخل ساختمان دعوت می‌کرد.

پس از اینکه جیانگ زمین، رهبر حزب کمونیست چین، آزار و اذیت فالون گونگ را آغاز کرد، تمرین‌کنندگان به‌منظور احقاق حق‌شان برای تمرین ایمان‌شان از دولت تقاضای تجدید‌نظر کردند. برخی به پکن رفتند، برخی از آنها به مسئولین دولت در شهرشان مراجعه کردند و برخی نیز سراغ مسئولین دولت در روستای محلی رفتند.

یکی از مقامات دولت محلی به یو نزدیک شد و گفت: «بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ از روستای شما آمده‌اند. گفته شده است که شما اجازه می‌دهید تمرینات را در خارج از ساختمان دفترتان انجام دهند.»

یو گفت: «درباره سایر مکان‌ها چیزی نمی‌دانم، اما می‌دانم که تمرین‌کنندگان در روستای تحت اداره من افراد خوبی هستند. قبل از اینکه فالون گونگ را تمرین کنند، برخی از آنها قبض‌های الکترونیکی‌شان را پرداخت نمی‌کردند. اما درحال حاضر، به‌موقع آنها را پرداخت می‌کنند. برخی از آنها به والدین‌شان مقرری نمی‌دادند حتی بااینکه چند بار با آنها صحبت کردیم. اما پس از شروع تمرین فالون گونگ، آنها شروع به حمایت از والدین‌شان کردند. هنگامی که تمرینات را خارج از دفترم انجام می‌دادند، همیشه حیاط را تمیز نگه می‌داشتند. همچنین بسیاری از کارهای خوب دیگر را نیز انجام دادند.»

قبل از اینکه صحبت‌های یو تمام شود، مقام رسمی حرفش را قطع کرد: «دستور از بالا است. از حالا به بعد هیچ کسی مجاز به تمرین فالون گونگ و قطعاً در خارج از دفتر شما نیست.»

مراقبت از تمرین‌کنندگان

می‌خواستیم به دولت درباره خوبی فالون گونگ بگوییم و شهرت استادمان را بازگردانیم، بنابراین بارها و بارها برای دادخواهی مراجعه کردیم، اما هر بار ما را به روستای‌مان بازمی‌گرداندند.

وقتی مرا از پكن برگرداندند، یو به ما نزدیک شد. می‌خواست به ما کمک کند، اما امکانش را نداشت. اما، مانند دیگران ما را مورد سوءاستفاده قرار نداد و به‌خاطر مشکلاتی که برایش ایجاد کردیم سرزنش نکرد. فقط از ما ‌پرسید که آیا غذا خوردیم یا نه و سپس برای ما غذا آورد.

ما را به روستا منتقل کردند و چند روز در محوطه اداره پلیس محلی تحت بازداشت قرار گرفتیم. یو همیشه سعی می‌کرد به ما کمک کند. سرپرستش او را تهدید کرد که اگر کسی از روستای ما به‌خاطر حق تمرین فالون گونگ دوباره درخواست ارائه دهد، از پرداخت حقوق و پاداش به او امتناع می‌کند.

یو لبخند زد و گفت: «آن‌طور که متوجه شدم، حزب کمونیست فقط می‌داند که چگونه جنبشی را شروع کند و اجازه ندهد مردم در صلح زندگی کنند. به شما می‌گویم که مهم نیست چه اتفاقی می‌افتد، نمی‌توانید بگذارید روستائیان تحت اداره من گرسنه باشند.» او همچنین به مدیر پلیس محلی گفت: «هیچ‌یک از تمرین‌کنندگان فالون گونگ در روستایم را اذیت نکنید.»

در چشمان یو، ما تمرین‌کنندگان بهترین روستائیان بودیم و امیدوار بود که بتوانیم به‌زودی به خانه برویم.

بعد از مدتی یو دوباره به دیدن ما آمد. گفت: «قدرت آن را ندارم [شما را آزاد کنم]،، اما متوجه شدم که چند روز است استحمام نکرده‌اید. بنابراین، به رئیس قول دادم که پس از اجازه، برای رفتن به حمام، شما را برگردانم.»

سال‌های بسیاری است که یو مقام دبیر حزب را ترک کرده است. هر جا می‌رود، به مردم می‌گوید که فالون گونگ خوب و استاد لی بسیار عالی است. علتش این است که شاهد بود چگونه تمرین‌کنندگان با اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری فالون گونگ زندگی می‌کنند.