(Minghui.org) بانویی سالخورده که زمانی به فالون دافا شک داشت، حالا هر روز به آموزه‌هایش گوش می‌دهد. او به افرادی که با آنها برخورد می‌کند، می‌گوید که فالون دافا زندگی‌اش را نجات داده است. در زیر ماجرای او را ارائه می‌دهیم.

این بانوی 93ساله از پکن، غروب یک روز، به‌نظر رسید که مشکل روانی پیدا کرده است. او با صدای بلندِ هق‌هق گریه و قهقه خنده به داماد مرحومش دشنام می‌داد. آن روز غروب بیش از 10 بار دچار اسهال شد و این رفتار غيرمعقولش تا سپیده‌دم ادامه داشت.

دخترش که تمرین‌کننده فالون دافا است، درحالی که نمی‌دانست چه کار کند، به او گفت: «لطفاً تمامش کنید و عبارات "فالون دافا خوب است و حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری خوب است" را تکرار کنید.» در این لحظه مادرش آرام شد و پرسید: «چه گفتی؟» دخترش به‌سرعت این عبارت را تکرار کرد. ظاهراً این بانوی سالخورده از خواب بیدار و اشک‌ بر گونه‌هایش روان شد. او گفت: «استاد فالون دافا، لطفاً فرد ضعیفی مثل مرا نجات دهید.» او سپس عباراتی را که دخترش گفته بود، تکرار کرد.

سپس به حالت عادی بازگشت. بسیار خوشحال بود و گفت: «همین حالا استاد فالون دافا را دیدم. ایشان قدبلند و والا بودند و وقتی ظاهر شدند، سایه‌های سیاه فرار کردند. ایشان من و خانواده‌ام را نجات دادند.»

او از آن زمان هر روز به سخنرانی‌های استاد گوش داده‌ و وضعیت سلامتی‌اش به‌سرعت بهبود یافته است. بیست سال جوان‌تر به‌نظر می‌رسد و ذهنش بسیار روشن است. هشیار است و مانند فردی جوان به اطراف می‌رود. می‌تواند سریع از رختخواب بیرون بیاید، کفش‌هایش را بپوشد و کارهایش را شروع کند.

این بانوی سالخورده تمرین فالون دافا را آغاز کرده است و اغلب با روحیه می‌گوید که حالا فالون دافا بخشی از او است. یکی از خویشاوندانش که دربارۀ بهبودی معجزه‌آسای او شنید نیز تمرین فالون دافا را شروع کرد.