(Minghui.org) من در کودکی با والدینم تمرین فالون دافا را شروع کردم. مادرم همیشه به من می‌گفت که کمک به مردم بسیار مهم است. می‌گفت هروقت می‌توانیم باید حقیقت را درباره سرشت فاسد حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) و آزار و شکنجه فجیعی که علیه فالون دافا شروع کرد به مردم بگوییم.

بسیاری از تمرین‌کنندگان مسن هر روز به ده‌ها تن کمک می‌کنند که از ح.ک.چ و سازمان‌های وابسته به آن خارج شوند. نمی‌توانستم باور کنم که مردم می‌توانند در چنین مدت کوتاهی حقیقت را درک کنند.

مادرم به من می‌گفت مطرح کردن موضوع فالون دافا بستگی به این دارد که چقدر صداقت و خلوص داشته باشی. اگر به‌طور واقعی سود و منفعت دیگران را درنظر بگیری، قلب نیک‌خواهت مردم را تحت تأثیر قرار خواهد داد و آنها آن‌چه را که بگویی خواهند پذیرفت.

یک روز، به‌محض اینکه سوار تاکسی شدم، درباره آزار و شکنجه با راننده تاکسی شروع به صحبت کردم. در ابتدا، نمی‌دانستم که چگونه شروع کنم، اما فقط با گفتن چند جمله او بلافاصله قبول کرد از ح.ک.چ خارج شود.

شوکه شده بودم و نمی‌توانستم باور کنم که فقط در عرض چند دقیقه این اتفاق افتاد! استاد لی مرا تشویق کردند، اعتمادبه‌نفسم افزایش یافت. از آن زمان به بعد می‌توانم به‌طور عادی با مردم صحبت کنم.

در فرصت دیگری، سوار تاکسی شدم که از قبل سه مسافر داشت، درباره فالون دافا با آنها شروع به صحبت کردم. یکی از آنها که مرد جوانی بود با آن‌چه که می‌گفتم موافق بود و فوراً از ح.ک.چ خارج شد.

بااین‌حال، زوج مسنی در تاکسی با حرف‌هایم موافق نبودند و نمی‌خواستند از ح.ک.چ خارج شوند. اما، من ادامه دادم، قبل از پیاده شدن، از راننده پرسیدم که آیا درک کرد یا نه، او پذیدفت که از حزب خارج شود.

همکار سابقم خانمی حدود 20 ساله است. در کار همکاری خوبی داشتیم، اما وقتی حقیقت را برایش روشن می‌کردم، هرگز به حرف‌هایم توجهی نمی‌کرد.

بعداً آن کار را ترک کردم و وقت زیادی نداشتم به دیدنش بروم. اما همیشه به او فکر می‌کردم.

یک روز، دوباره به‌طور اتفاقی با او برخورد کردم و مصمم شدم تا در خروج از ح.ک.چ به او کمک کنم. برایش توضیح دادم که اگر با ح.ک.چ همکاری نکند، در مواجهه با مصائب در آینده ایمن خواهد بود.

بلافاصله از من پرسید که چطور کناره‌گیری‌اش را ارائه دهد، با خوشحالی به او گفتم.

هنگامی‌که یکی از دوستان شوهرم به دیدن ما آمد، معنای پشت خروج از ح.ک.چ را با نیک‌خواهی توضیح دادم و او موافقت کرد از لیگ جوانان کمونیست خارج شود.

افراد بسیاری هنوز منتظر شنیدن حقیقتِ دافا هستند!