(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در مونیخ اخیراً چند رویداد برگزار کردند تا این تمرین تزکیه را معرفی، آزار و شکنجه آن را محکوم، و برداشت اجباری اعضای بدن با همدستی دولت در چین را افشا کنند.

تمرین‌کنندگان رویدادی تحت عنوان «روز اطلاع‌رسانی» فالون گونگ را در اول اکتبر۲۰۱۹ در مارین‌پلاتز برگزار کردند. بنری که نوشته روی آن خواستار پایان دادن به برداشت اجباری اعضای بدن است، می‌تواند از فاصله دور مشاهده شود.

رهگذران دادخواستی را برای محكومیت آزار و اذیت فالون گونگ در چین امضاء می‌كنند.

مارین‌پلاتز: مردم از فالون گونگ پشتیبانی می‌کنند

تمرین‌کنندگان رویدادی تحت عنوان «روز اطلاع‌رسانی» فالون گونگ را در اول اکتبر۲۰۱۹ در مارین‌پلاتز برگزار کردند. بنر چشم‌نوازی که نوشته روی آن خواستار پایان دادن به برداشت اجباری اعضای بدن است، می‌تواند از فاصله دور مشاهده شود.

گرترود مستقیماً به سمت غرفه گام برداشت و دادخواست برای جلوگیری از آزار و اذیت را امضاء کرد. او گفت: «درباره این موضوع مطالبی را خوانده‌ام. چگونه این شیوه از برداشت اجبااری اعضای بدن می‌تواند در این جهان رخ دهد؟ مردم نمی‌توانند چنین کاری را انجام دهند، یعنی برای دریافت عضوی برای پیوند به چین سفر کنند. آنها منفعت خودشان را به قیمت رنج دیگران در اولویت قرار می‌دهند.»

مارتین استلزمن و همسرش هر دو به‌منظور پایان دادن به برداشت اجباری اعضای بدن دادخواست را امضاء کردند.

واسطه تجاری، مارتین استلزمن همسرش را برای امضای دادخواست آورد. او گفت که چند روز قبل در جریان رویدادی در خارج از کنسولگری چین دادخواست را امضاء کرده است. وقتی درباره رویداد امروز مطلع شد، همسرش را آورد تا حمایتش را نشان دهد.

آقای جیان از تایوان به دیدن یکی از دوستانش در مونیخ آمده بود. او گفت که بسیاری از فعالیت‌های تمرین‌کنندگان را در تایوان دیده است و معتقد است که حزب کمونیست چین نباید فالون گونگ را تحت آزار و اذیت قرار دهد. او توضیح داد: «مردم چین افراد خوبی هستند. این ح.ک.چ است که مشکل دارد. رژیم کمونیستی هرچه بیشتر آزادی عقیده را سرکوب کند، بیشتر به عواقب منفی ناشی از آن دچار می‌شود. رژیم نمی‌تواند افکار و گفتار مردم را کنترل کند.»

اعتراض مسالمت‌آمیز در خارج از کنسولگری چین

تمرین‌کنندگان به‌عنوان بخشی از اعتراض مسالمت‌آمیزشان در خارج از کنسولگری چین در تاریخ ۲۷سپتامبر ۲۰۱۹، تمرین مدیتیشن انجام دادند.

تمرین‌کنندگان در ۲۷ سپتامبر، از بعد از ظهر تا اواخر شب، در مقابل کنسولگری چین به‌طور مسالمت‌آمیزی اعتراض کردند. آن شب در کنسولگری رویدادی بود و افراد داخل ساختمان می‌توانستند بنرهای فالون دافا را به‌وضوح ببینند.

هنگامی که مردی از کنسولگری بیرون آمد، به تمرین‌کنندگان گفت که موسیقی زیبای آنها توجه او را به خود جلب کرده است. او قبلاً درباره آزار و شکنجه‌ها چیزی نشنیده بود و پس از آگاهی از این وحشیگری شوکه شده بود. او تعدادی بروشور برای دوستانش برد. گفت که با دوستی دیدار خواهد کرد که اخیراً پس از چهار سال تدریس در شانگهای بازگشته است. او گفت: «ما در این زمینه گفتگویی جدی خواهیم داشت.»

هنگامی که یک خانم آلمانی با لباس بسیار شیک از کنسولگری خارج می‌شد، یکی از تمرین‌کنندگان بروشوری را به او ارائه کرد. این خانم توضیح داد که مرتباً به کنسولگری مراجعه می‌کند بنابراین نمی‌تواند درباره موضوعات خاصی مانند فالون گونگ یا آزار و اذیت صحبت کند. او گفت كه از آزار و شکنجه و جنایات مربوط به برداشت اعضای بدن اطلاع دارد.

او پرسید: «آیا در جاهای دیگر فعالیتی دارید؟ لطفاً بروشور بیشتری به من بدهید و من تا جایی که ممکن باشد دوستان بیشتری را به رویداد شما خواهم آورد.»