(Minghui.org) آقای پنگ بوشیانگ، از ساکنان شهر تائویوان، استان هونان، پس از 11 سال حبس به‌دلیل ایمانش به فالون گونگ، کمتر از یک ماه پس از آزادی مشروط پزشکی درگذشت.

فالون گونگ یا همان فالون دافا روشی معنوی است که رژیم کمونیست چین از سال 1999 آن را تحت آزار و شکنجه قرار داده است.

آقای پنگ، مدیر وام رهنی در بانک کشاورزی تائویوان، قبل از شروع آزار و شکنجه دستیار داوطلب فعالیت‌های محلی فالون گونگ بود. از آنجا که او از انکار ایمان خود اجتناب کرد، از شغلش اخراج شد و 15 سال را پشت میله‌های زندان گذراند.

آقای پنگ 2 دوره در اردوگاه کار اجباری حبس شد. در 16اکتبر2000 به 1 سال و در 9ژانویه2003 به 3 سال حبس در اردوگاه کار محکوم شد. او در اردوگاه کار اجباری شینکایپو تحت شکنجه‌های غیرانسانی قرار گرفت.

او فقط 2 سال پس از آزادی، قبل از بازی‌های المپیک پکن در سال 2008، دوباره دستگیر و در 4سپتامبر2009 به 13 سال حبس محکوم شد.

آقای پنگ پس از 11 سال حبس و شکنجه در زندان جینشی، در آستانه مرگ بود و در ژوئیه2019 با عفو مشروط پزشکی آزاد شد. مسئولان او را به‌شدت تحت‌نظر داشتند و اجازه نمی‌دادند با هیچ یک از تمرین‌کنندگان محلی فالون گونگ تماس برقرار کند.

او در اوت2019 در 63سالگی درگذشت.

گزارش مرتبط:

سیزده تمرین‌کننده در شهرستان تائویوان، استان هونان، به‌طور غیرقانونی محکوم شدند