(Minghui.org) در تاریخ ۴ اکتبر۲۰۱۹، روزنامه ملی هلند، ترو، گزارشی منتشر کرد با عنوان «محکمه چین در لندن چین را به‌عنوان کشوری جنایتکار نامید.»

در پاراگراف ابتدایی خوانده می‌شود:

«حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) هفتاد سال است که قدرت را به دست آورده است. بگذارید آن را با هم مرور کنیم.»

در متن بعدی، برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ به دست ح.ک.چ و حکم نهایی دادگاه مستقل چین در اوایل سال جاری شرح داده شد.


در تاریخ ۴ اکتبر۲۰۱۹، روزنامه ملی هلند، ترو، گزارشی منتشر کرد با عنوان «محکمه چین در لندن چین را به‌عنوان کشوری جنایتکار نامید.»

در این مقاله آمده است که تحقیقات دادگاه چین بر اساس شواهد محکم و شاهدان دست اول است.

نویسنده نوشت: «پزشکان ح.ک.چ به منظور دریافت اعضای زنده و کشتن مردم، هنگامی که قربانیان هنوز زنده هستند، اعضای بدن آنها را انتخاب و برداشت می‌کنند.»

«از اوایل سال ۲۰۰۶، گزارش‌هایی وجود داشته است مبنی‌بر اینکه گروه تمرین فالون گونگ هدف اصلی این جنایت هستند. جنایات ح.ک.چ در برداشت اجباری اعضای بدن افراد زنده از تمرین‌کنندگان فالون گونگ از سوی محکمه چین در لندن مورد تأیید قرار گرفت. علاوه‌بر این، محکمه چین همچنین مشکوک است که با توجه به شواهد روزافزون، کشتار اویغورها نیز به‌خاطر برداشت اعضای بدن‌شان رخ می‌دهد.»

این گزارش ادامه داد: «تعداد واقعی پیوند اعضای بدن بسیار بیشتر از ارقام ارائه شده از سوی ح.ک.چ است. اهدا‌کنندگان داوطلب در چین به اندازه کافی نیستند، اما امکانات پیوند عضو پیشرفته‌ای دارند و بدون یک سیستم اهدای عضو داوطلبانه دست به این کار زده‌اند.

«بیماران خارجی می‌توانند در یک تاریخ از پیش تنظیم شده و دقیق، اعضای بدن را دریافت کنند، که برای دادگاه چین بسیار مشکوک است. اعضای بدن در سایر کشورها در زمانی تعیین‌شده در دسترس نبوده و نامشخص هستند.

در این مقاله آمده است: «کشورهایی مانند بلژیک، اسپانیا، ایتالیا و تایوان شهروندان‌شان را از رفتن به چین برای پیوند عضو منع می‌کنند. در بلژیک نقض این قانون می‌تواند به ۲۰ سال زندان منجر شود. دادگاه رسیدگی به امور چین در لندن، در کنفرانس حقوق بشر در سازمان ملل، به‌طور مکرر چین را به‌عنوان کشوری جنایتکار نامید.»