(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در حمایت از 340 میلیون چینی که از حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) و سازمان‌های جوانان آن خارج شده‌اند، در 6اکتبر2019 در مرکز شهر یوکوهاما راهپیمایی برگزار کردند. آنها آزار و شکنجه و به ویژه برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ را با مجوز دولت و به‌دست (ح‌ک‌چ) محکوم کردند. تمرین‌کنندگان در اعتراض به این قساوت‌ها به جمع‌آوری امضاء پرداختند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در 6اکتبر2019 راهپیمایی در مرکز شهر یوکوهاما برگزار کردند.

تمرین‌کنندگان دربارۀ آزار و شکنجه به‌دست ح‌ک‌چ اطلاع‌رسانی کرده و برای پایان دادن به آزار و شکنجه امضاء جمع‌آوری می‌کنند.

تمرین‌کنندگان هنگام صبح تمرین را به مدت دو ساعت در یک پارک در نزدیکی ایستگاه ساکوراگیچو برگزار کردند. برخی از تمرین‌کنندگان، فالون گونگ را به رهگذران معرفی کردند.

آقای کاوازاکی که در ایستگاه ساکوراگیچو کار می‌کند گفت که می‌داند فالون گونگ در چین مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرد. اما او از برداشت اعضای بدن به‌دست ح‌ک‌چ اطلاع نداشت. او برای کمک به درک وضعیت چین سؤالاتی را پرسید.

این راهپیمایی از ساعت 1:30 بعدازظهر از میدان ایستگاه ساکوراویچو شروع شد و از کنار خانۀ معروف آجر قرمز یوکوهاما، محله چینی‌ها، خیابان ایسه ساساکی عبور کرد و بعد از ساعت 4 بعدازظهر به میدان ایستگاه ساکوراگیچو بازگشت.

گردشگران هنگام عبور صفوف راهپیمایی از کنار خانۀ مشهور آجر قرمز عکس می‌گیرند.

گروه مارش تیان گوئو  جلودار راهپیمایی بود. اعضای این گروه لباس‌های روشن به تن داشتند. اجرای آنها توجه بینندگان و عابران پیاده را به خود جلب کرد.

گروه دوم این راهپیمایی حامل بنرهایی با عنوان «فالون دافا خوب است» ، «حقیقت، نیکخواهی، بردباری»،  «حمایت از 340 میلیون نفری که از حزب خارج شده‌اند» ، «آزار و شکنجه فالون گونگ را متوقف کنید» ، «ح‌ک‌چ در حال تجزیه است» و غیره. بنرها چشمگیر بودند. عابران پیاده و گردشگران برای تماشای آنها مکث کرده و عکس می‌گرفتند. بسیاری از مردم دادخواست اعتراض به آزار و شکنجه را امضاء کردند.

آقای نومورا که در حال برگزاری نمایشگاه نقاشی در گالری شهر یوکوهاما بود، این دادخواست را امضاء و تمرین‌کنندگان را ترغیب کرد تا به اعتراضات مسالمت آمیز خود ادامه دهند.

خانمی که در رستوران کار می‌کند، برداشت اجباری اعضای بدن تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ به‌دست ح‌ک‌چ را محکوم کرد. او همچنین به تمرین‌کننده فالون گونگ گفت: «بسیار قابل توجه است که شما در چنین روند مسالمت‌آمیزی از مردم ژاپن کمک بخواهید.»