(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون دافا از هوهوِک برای معرفی فالون دافا و اطلاع‌رسانی دربارۀ آزار و شکنجه در چین در 5اکتبر2019 در مرکز شهر گردهم آمدند.

فالون دافا یا همان فالون گونگ یک روش پیشرفته تزکیه ذهن و جسم است که اولین بار توسط استاد لی هنگجی در سال 1992 در چین به عموم مردم معرفی شد.

هوا سرد بود اما مانع از تمرین تمرین‌کنندگان نشد، در حالی که برخی از تمرین‌کنندگان هم فلایرهایی را توزیع و حقیقت مربوط به دافا را برای رهگذران روشن می‌کردند. بسیاری از مردم دادخواست مخالفت با آزار و شکنجه را امضاء کردند.

ساکنان هوهوِک اسلواکی دادخواست پایان دادن به آزار و شکنجه فالون گونگ را امضاء کردند.

بسیاری از افراد اظهار نظرهای مشابه‌ای کردند: «شما این کار را در روزی سرد و بارانی انجام می‌دهید. آنچه به من گفتید را باور و برای حمایت از شما دادخواست را امضاء می‌کنم.»

خانمی پس از امضای دادخواست گفت که می‌خواهد این روش را نیز یاد بگیرد. برای کلاس رایگان بعدی، اطلاعات تماسش را به تمرین‌کنندگان داد.

پسر کم سنی تمرینات را تماشا می‌کرد و مردم دادخواست را امضاء می‌کردند. تمرین‌کننده‌ای بدون توجه به سن کم آن پسر دربارۀ دافا و نحوه آزار و شکنجه این روش تزکیه در چین با او صحبت کرد.

پسر خواست که دادخواست را امضاء کند. اما تمرین‌کننده به او گفت که برای این کار سنش کم است.

پسر پاسخ داد: «می‌دانم چه کاری انجام می‌دهم.» چند پسر دیگر هم‌سن او نیز آمدند و همه آنها دادخواست را امضاء كردند.