(Minghui.org) احساس می‌کنم اگر به وابستگی‌های کوچک توجه نکنیم، ممکن است در تزکیه و تلاش‌مان بر نجات موجودات ذی‌شعور تأثیر بگذارد. دیروز در حالی‌که افکار درست می‌فرستادم، ناگهان نمادی سیاه‌رنگ را در میدان بعدی‌ام دیدم.

شبیه به یک کامای خیلی کشیده بود. آن را گرفتم و سعی کردم آن را با گونگم از بین ببرم. اما با اینکه تلاش زیادی ‌کردم، نتوانستم آن را نابود کنم. فهمیدم که این چیز توسط یکی از وابستگی‌هایم ایجاد شده‌است.

حس کردم نماد سیاه شبیه به یک نت موسیقی است. سپس متوجه‌ شدم که این ناشی از وابستگی‌ام به موسیقی پاپ است. به‌محض این‌که وابستگی‌ام را کشف‌کردم، نماد سیاه متلاشی شد.

استاد بیان کردند:

«هیچ چیزی از دوران این مستبد استفاده نکنید. چراکه درون آن‌ها سرشار از پلیدی است. در طول این دوره بشریت تحت کنترل اهریمنان بوده است.» (آموزش فا هنگام گفتگو دربارۀ خلق هنرهای زیبا)

اگرچه به نظر می‌رسد برخی از آهنگ‌ها هیچ عوامل منفی ندارند، اما خواننده، آهنگساز، اجراکننده یا لحن ‌صدا به احتمال زیاد به مواد منفی آغشته شده‌ است. شناسایی آن‌ها دشوار است. حتی اگر آشکارا عناصر منفی نداشته ‌باشند، تقریباً تمام موسیقی‌های روزمره مردم با احساسات پر شده‌اند، همچنین عوامل ناخالص بسیاری نیز وجود دارد. به‌عنوان تمرین‌کنندگان فالون ‌دافا باید هرگونه علاقه‌مندی بیش از حد به موسیقی‌های پاپ را از بین ببریم.