(Minghui.org) بانوی 78 ساله‌ای پس از تحمل آسیب‌روانی در پی دستگیری‌اش و بازداشت مختصر به‌دلیل تمرین فالون گونگ، بیمار شد. این روش معنوی از سال 1999 توسط رژیم کمونیستی چین تحت آزار و شکنجه قرار گرفته است.

پس از آن که پلیس او را در خانه‌اش دائماً تحت آزار و اذیت و بازجویی قرار داد، وضعیتش رو به وخامت رفت و در15اکتبر2019 درگذشت.

خانم لی فورونگ، ساکن شهر چینگدائو، در استان شاندونگ، صبح روز 6 اوت2019 با خانم سونگ 69 ساله دستگیر شد. پس از ارائه گزارش از او به‌دلیل توزیع مطالب اطلاع رسانی درباره فالون گونگ و گفتگو با مردم دربارۀ این روش تزکیه و آزا رو شکنجه این اتفاق روی داد.

مأمورین پلیس ایستگاه شهرستان لانگشانوی آن روز بعدازظهر منزل خانم لی را غارت و كتاب‌های فالون گونگ و مطالب مرتبط با آن را توقیف کردند.

خانم لی کمی بعد در همان شب و خانم سونگ روز بعد آزاد شد.
خانم لی پس از بازگشت به خانه بیمار شد. او در بستر بیماری افتاد و قادر به خوردن غذا نبود.

پلیس طی دو ماه پس از دستگیری‌اش، پنج بار به خانه‌اش آمد، از او بازجویی کرد و بدون اجازه از او عکس گرفت.

خانم لی به کما رفت و درگذشت.