(Minghui.org) یک تمرین‌کننده فالون‌دافا به یکی از همکاران سابقش که او را سال‌ها ندیده‌ بود برخورد کرد. همکار او از دیدنش خوشحال بود. «پس ازخواندن بروشورهای فالون دافا، فهمیدم که تمرین‌کنندگان همگی افراد خوبی هستند و این تمرین به ناحق تحت آزار و شکنجه قرار گرفته است. حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) بسیار اهریمنی است و افراد زیادی را به قتل رسانده است!»

او از آن تمرین‌کننده پرسید: «در مدرسه من به پیشگامان‌ جوان ‌حزب پیوستم. اکنون می‌خواهم این سازمان جوانان کمونیست را ترک کنم و می‌دانم که تو می‌توانی به من کمک‌کنی. خیلی مشتاق بودم که پیدایت کنم. در واقع اصلاً نمی‌توانم باور کنم که به‌طور اتفاقی همدیگر را دیده‌ایم. لطفاً به من کمک کن تا پیشگامان جوان را ترک کنم!»

مطالب فالون‌ گونگ تأثیر دارند

تمرین‌کننده دیگری در بازار، لباس می‌فروشد. یک روز وقتی به یک مشتری در انتخاب پیراهن کمک می‌کرد، برای او توضیح داد که چرا آزار و شکنجه فالون‌ گونگ اشتباه بوده‌ است. مشتری از این‌که او این موضوع را پیش کشید خوشحال بود و گفت: «تعداد زیادی مطالب رایگان فالون‌ گونگ در نزدیکی محل زندگی من وجود دارد. بعضی از آن‌ها را به خانه بردم و خواندم و در جایی امن گذاشتم.»

«هرچه بیشتر خواندم، بیشتر متوجه آزار و شکنجه‌ای که توسط ح.ک.چ در حال وقوع است شدم. در حال حاضر از ح.ک.چ خارج شده‌ام و به تمام اعضای خانواده‌ام نیز کمک کردم که خارج شوند. نمی‌توانستم تحمل کنم و اجازه دهم که آن‌ها بخشی از آن باشند و در حالی‌که ح.ک.چ در حال از دست دادن قدرت‌اش است، با آن پایین کشیده شوند. اکنون مطالب زیادی درباره فالون‌گونگ دارم و عاشق خواندن آن هستم!»