(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در فرانکفورت و شهرهای اطراف در نمایشگاه کتاب فرانکفورت که از ۱۶ تا ۲۰ اکتبر سال ۲۰۱۹، برگزار شد غرفه‌ای را برپا کرده و مردم را درباره آزار و اذیت در چین آگاه کردند.

آنها امضاهایی را جمع‌آوری کردند تا از دولت آلمان درخواست کنند که درباره اجرای قانون مسئولیت‌پذیری مربوط به حقوق بشر مگنیتسکای صحبت کنند.

تمرین‌کنندگان در نمایشگاه کتاب فرانکفورت تمرینات را نشان دادند

مردم دادخواست درخصوص محکوم کردن آزار و شکنجه را امضاء می‌کنند

تمرین‌کنندگان اطلاعات درباره فالون گونگ و آزار و اذیت را توزیع می‌کنند

یوهان دادخواست در اعتراض به آزار و شکنجه را امضاء کرد

اولین بار بود که نیکول یورگن درباره برداشت زنده اعضای بدن به دست حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) با همدستی دولت کمونیست چین شنید. او پس از امضای دادخواست، دوستش ملانی را به غرفه آورد و او نیز این دادخواست را امضاء كرد.

نیکول گفت: «خیلی شوکه شدم. این باور نکردنی است! بنابراین دوستم را آوردم تا دادخواست را امضاء كند.»

او در ادامه گفت: «این مسئله مهمی است و بسیار غم‌انگیز است. اما هم‌زمان، مردم درحال تلاش برای جلوگیری از این فاجعه هستند. برای بخش مثبت آن احساس خوبی دارم.»

«امیدوارم این موضوع مورد توجه افراد در مسند قدرت قرار گیرد تا افراد بیشتری درباره این موضوع آگاه شوند و ح.ک.چ را تحت فشار قرار دهند و به تمرین‌کنندگان فالون گونگ کمک کنند.»

«آزار و اذیت هیچ ارتباطی با اقتصاد ندارد»

آنو دیلمان یک مدرس آلمانی است. او گفت: «فکر می‌کنم باید از طرف آلمان و اروپا فشار بیشتری بر ح.ک.چ وارد کنیم. وقتی دو کشور صحبت می‌کنند، مقامات ارشد اغلب می‌گویند که این موضوع بسیار حساسی است.»

«فکر می‌کنم که این یک مشکل است. مقامات باید مستقیماً این موضوع را با طرف چینی‌شان مطرح کنند. این موضوع هیچ ارتباطی با مسئله اقتصاد ندارد، زیرا تجارت، تجارت است.»

آنو دیلمان دادخواست را امضاء کرد

ماری ایریمیک از کارکنان نمایشگاه است. او بعد از امضای دادخواست مذکور گفت: «آزادی اعتقاد باارزش‌ترین آزادی برای یک فرد است. اما تمرین‌کنندگان چینی رنج زیادی می‌کشند.»

او جلوی اشک‌هایش را گرفت، لحظه‌ای مکث کرد و گفت: «امیدوارم وضعیت افراد در چین بهتر شود. از طریق تلویزیون به چیزهای زیادی آگاه شده‌ام و آنها از آزادی بیان محروم هستند و اطلاعات چندانی ندارند. مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و این واقعاً غم‌انگیز است.»

ماری ایریمیک آرزو می‌کند به مردم چین که تحت آزار و اذیت قرار گرفته‌اند کمک کند