(Minghui.org) برای مدتی، هر موقع که دراز می‌کشیدم، در یک طرف پایین کمرم احساس درد می‌کردم. مادرم توصیه کرد که ممکن است استاد در حال اشاره‌ به من باشند که زیاد نخوابم و در عوض بیدار شوم و تمرین‌های فالون دافا را انجام دهم. من نیز همان عقیده را داشتم، بنابراین کمتر خوابیدم و زود بیدار شدم که تمرین‌ها را انجام دهم. اما وضعیتم بهبود نیافت. همچنین افکار درست فرستادم تا مداخله را ازبین ببرم، اما نتیجه‌ای نداد.

خرید آنلاین را دوست دارم و زمانی که وب‌سایت‌ها تخفیف داشتند، نمی‌توانستم خودم را کنترل کنم. فکر می‌کردم خرید آنلاین در وقت صرفه‌جویی می‌کند و می‌توانم جایزه یا تخفیف بگیرم. هرگز چیزی را به قیمت اصلی‌اش نمی‌خریدم. متوجه شدم که این به‌دلیل وابستگی‌ام به حرص و طمع است.

وضعیتم ادامه یافت تا یک شب رؤیایی دیدم. فقط می‌توانستم بخشی از رؤیایم را که در دفترم بودم، به‌خاطر بیاورم. هنگامی‌که کشوی میزم را باز کردم، چند هیولا که شبیه راسو بودند بیرون پریدند. ترسیدم، اما یادم نبود که افکار درست بفرستم تا آنها را ازبین ببرم. به هرحال، در زندگی روزمره‌ام نیز به‌ندرت افکار درست می‌فرستادم. در عوض، به این راسوها تنقلات دادم که بخورند تا به من آسیب نزدند. آنها نهایتاً رفتند و صدای در سنگینی را که محکم بسته شد شنیدم که مرا ترساند.

پس از بررسی این رؤیا، متوجه شدم که غذا دادن به این هیولاها درست نبود، بنابراین تصمیم گرفتم برای ازبین‌ بردن آنها افکار درست بفرستم.

هنگامی‌که در دومین روز افکار درست می‌فرستادم، یاد برنامه‌های خرید از طریق تلفن همراهم افتادم. به‌یاد آموزه‌های استاد درباره وابستگی ناشی از علاقه شخصی افتادم.

در ابتدا، برای تحقق منافع شخصی خودم خرید آنلاین انجام نمی‌دادم. اما به‌تدریج به آن معتاد شدم. هر روز برنامه‌ها را مرور می‌کردم تا به دنبال تخفیف باشم. وابستگی به علاقه شخصی‌ام رشد می‌کرد و این مانند کسی بود که به بازی‌های آنلاین معتاد است. وقتی کسی بخواهد بازی کنند، آن ماده منفی به آنها حمله می‌کند.

وابستگی به خرید آنلاین سلامتی‌ام را تحت‌تأثیر قرار داده بود. وقتی متوجه این موضوع شدم، تمام برنامه‌های خرید را از تلفن همراهم حذف کردم.

روز بعد احساس آرامش می‌کردم و آنگاه، با هر روزی که می‌گذشت بیشتر و بیشتر احساس راحتی می‌کردم. هنگامی‌که وابسته به خرید آنلاین بودم، تزکیه‌ام نمی‌توانست به استاندارد یک تزکیه‌کننده برسد. چگونه می‌توانستم به استاد در اعتباربخشی به فا و نجات موجودات ذی‌شعور کمک کنم؟

مایلم به تمرین‌کنندگانی که به خرید آنلاین معتاد هستند یادآوری کنم که این برنامه‌ها را از تلفن همراه‌شان حذف کنند و از شر این چیزهای بد خلاص شوند. در دراز مدت، سلامتی‌مان به‌طور بدی تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. علاقه شخصی و دستاوردهای موجود در دنیای بشری موقتی هستند و توهمی بیش نیست. فقط دافا واقعی است.

گاهگاهی، وابستگی‌ام به خرید آنلاین ظاهر می‌شود، اما با باورم به دافا، خودم را اصلاح می‌کنم. واقعاً از استاد قدردانی می‌کنم که فرصتی به من دادند تا خودم را اصلاح کنم.