(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در ژاپن در طول جشنواره محبوب ناگویا در 19و۲۰اکتبر2019 در ساکائه، منطقه شلوغی در مرکز شهر، فعالیت‌هایی را برگزار کردند. این تمرین‌کنندگان روش معنوی و مدیتیشن باستانی فالون دافا را معرفی کردند و دربارۀ آزار و شکنجه آن به‌دست حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) اطلاع‌رسانی کردند. بسیاری از بازدیدکنندگان دادخواستی را امضاء کردند مبنی بر اینکه عاملان این جنایت به محاکمه کشیده شوند.

تمرین‌کنندگان فالون‌گونگ فعالیت‌هایی را در جشنواره ناگویا ، 19و20 اکتبر2019 برگزار کردند.

به‌رغم پیش بینی بارندگی در روز شنبه، تمرین‌کنندگان در برگزاری رویداد اصرار داشتند. هوا ابری بود اما باران نیامد تا اینکه توزیع تمام فلایرها تمام شد و فعالیت‌‌شان در اواخر بعدازظهر پایان یافت.

جمعیت روز یکشنبه 20اکتبر برای تماشای راهپیمایی جشنواره ناگوایا در خیابانها کنار هم ایستاده بودند و برای تماشای تمرین‌کنندگان در بلوار اتسو-دوری توقف و دربارۀ فالون گونگ و آزار و شکنجه آن در چین اطلاعات کسب کردند.

بسیاری از گردشگران از چین نیز راهپیمایی را تماشا کردند و از فعالیت‌های تمرین‌کنندگان عکس گرفتند. چهار مرد جوان تمرین‌کنندگان را ترغیب کردند: «ناامید نشوید!»