(Minghui.org) سه معاون شورای ملی از جمهوری اسلواکی در روز جمعه، 20سپتامبر2019 با دکتر وانگ ژی‌یوآن، رئیس سازمان جهانی بررسی آزار و شکنجه فالون گونگ (WOIPFG) دیدار و گفتگو کردند. اعضای شورای ملی که در این دیدار حضور داشتند، عبارتند از: خانم آننا ورسووا، آقای پیتر اوسوسکی و آقای اندرج دوستال.

دکتر وانگ خودش را معرفی و اشاره کرد که به‌مدت 25 سال در چین به طبابت مشغول بود و فرصتش را برای این کار که می‌تواند جان مردم را نجات دهد، افتخاری بسیار بزرگ درنظر می‌گرفت، اما در سال 2006 متوجه شد که در چین، اعضای بدن مورد نیاز برای جراحی‌های پیوند عضو از بدن زندانیان زنده برداشته می‌شوند و اینکه حزب کمونیست چین (ح.ک.‌) پزشکان را مجبور به کشتن مردم می‌کند. این جریان او را شوکه کرد.

محققان سازمان جهانی بررسی آزار و شکنجه فالون گونگ پس از تأیید این اطلاعات، شروع به تحقیق در سراسر چین کردند. آنها متوجه شدند که بزرگ‌ترین بیمارستان‌ها و مؤسسات پیوند عضو در تقریباً همه استان‌ها در این نوع از برداشت اجباری اعضای بدن مشارکت داشته‌اند. 20 بیمارستان در مصاحبه‌های تلفنی تأیید کردند که از اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ برای جراحی‌های پیوند عضو استفاده می‌کنند.

دکتر وانگ گفت که محققان هنگام تماس با این بیمارستان‌ها، خود را از بستگان فردی نیازمند به جراحی پیوند عضو معرفی می‌کردند. در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، میانگین زمان انتظار برای چنین اعضای بدنی دو تا سه سال است، اما این زمان انتظار در چین دو تا سه هفته است، در حالی که برخی از بیمارستان‌ها آزادانه اعتراف می‌کردند که از اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ استفاده می‌کنند.

تیم دکتر وانگ متوجه شد که برداشت اجباری اعضای بدن را رژیم کمونیست به‌طور نظام‌مندی مدیریت و سازماندهی می‌کند. او این جریان را جنایتی علیه بشریت و نسل‌کشی توصیف کرد که تا به امروز ادامه دارد.

در جدیدترین تحقیقات که بین 19اکتبر و 2دسامبر2018 صورت گرفت، 17 مدیر و رئیس در 12 بیمارستانِ پیوند عضو در 11 استان گفتند که تضمین می‌کنند می‌توانند ظرف یک تا دو هفته یک عضو بدن برای جراحی پیوند تأمین کنند. ده تن از افرادی که با آنها مصاحبه شد، اعتراف كردند كه هنوز از اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ استفاده مي‌كنند.

دکتر وانگ پیشنهاداتی درباره چگونگی کمک به متوقف کردن این جنایت، به معاونان شورای ملی ارائه داد. آقای پیتر اوسوسکی، نماینده مجلس، احتمال تصویب قانونی را مبنی بر منع شهروندان از پذیرش عضو پیوندی از منبع نامعلوم مطرح کرد. از دیگر موارد مورد بحث، قانون ماگینتسکی بود که در ایالات متحده پذیرفته شده است و لغو ویزای افرادی را كه مرتكب موارد نقض حقوق بشر شده‌اند، مجاز می‌شمرد.