(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در تاریخ ۲۰اکتبر۲۰۱۹ در مقابل ایستگاه قطار هوایلین در هوایلین فعالیت‌هایی را برگزار کردند. آنها فالون گونگ را به عموم مردم معرفی و درباره آزار و شکنجۀ اعمال‌شده به دست حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) اطلاع‌رسانی کردند، به‌ویژه برداشت اعضای بدن افراد زنده که با همدستی دولت انجام می‌شود. بسیاری از رهگذران برای اعلام محکومیت آزار و شکنجه، دادخواستی را امضاء کردند.

تمرین‌کنندگان در مقابل ایستگاه قطار هوایلین در تاریخ ۲۰ اکتبر۲۰۱۹، تمرینات را نشان می‌دهند.

تمرین‌کنندگان درباره فالون گونگ و آزار و شکنجه با رهگذران صحبت می‌کنند

مردم برای محكوم كردن آزار و شکنجه دادخواستی  را امضاء می‌كنند.

خانمی بروشور را خواند و به توضیحات یک تمرین‌کننده گوش داد. هنگامی که درباره برداشت وحشیانه اعضای بدن به دست ح.ک.چ آگاهی پیدا کرد، وحشت‌زده شد. او گفت که از تلاش تمرین‌کنندگان علیه آزار و اذیت حمایت می‌کند.

او گفت: «دولت آمریكا نباید برای كسانی كه به حقوق بشر تجاوز می‌كنند و مذاهب را تحت آزار و اذیت قرار می‌دهند، ویزا صادر كند. همچنین امیدوارم که دولت تایوان تصویب کند تا کسانی که فالون گونگ را تحت آزار قرار می‌دهند، نتوانند وارد تایوان شوند.»

خانواده‌ای به میدان ایستگاه راه آهن آمدند و توقف کردند تا نمایش حرکات تمرین تمرین‌کنند‌گان را تماشا کنند. آقای ژو پس از اطلاع درباره آزار و شکنجه، گفت: «ح.ک.چ، افکار، جسم، دارایی و همه چیز افراد را کنترل می‌کنند. این بسیار وحشتناک است!»

آقای هوانگ که در هوایلین کسب و کار دارد، گفت که وقتی در دبیرستان بود، معلمش به موضوع آزار و شکنجۀ فالون گونگ اشاره کرد. او همچنین برنامه‌هایی را در شبکه تلویزیونی سلسله تانگ جدید (ان‌تی‌دی‌تی‌وی) و در اینترنت درباره آزار و اذیت فالون گونگ تماشا کرده است. او اکنون گستره آزار و شکنجه مطلع شده و برای محکومیت آن دادخواستی را امضاء کرد.