(Minghui.org) با شروع سال 2019، امور داخلی و بین‌المللی تغییرات بزرگی را تجربه کردند. خصوصاً بعد از سخنرانی استاد در کنفرانس فای 17مه نیویورک، شرایط در کل دنیا با سرعت بیشتری در حال تغییر است. تحت این شرایط، اینکه چطور بهتر می‌توانیم به روشنگری حقیقت بپردازیم بسیار مهم است. این همچنین آزمونی برای مریدان دافا است.

تعدادی از تمرین‌کنندگان تحت تاًثیر درگیری‌های جاری در هنگ‌کنگ و منازعات مابین چین و آمریکا قرار گرفته‌اند. تمام احساساتی که بروز می‌دهند از افکار و تصورات بشری سرچشمه می‌گیرد. باور دارم که وضعیت کنونی به‌خاطر وارد شدن اصلاح فا به دنیای بشری است و به همین دلیلمنفی‌ترین عوامل درحال برانگیخته شدن هستند. هر کسی در دنیا، شامل تمرین‌کنندگان دافا، در حال تعیین موقعیت خود است.

به‌عنوان تمرین‌کنندگان، قلب‌مان نباید با تغییرات دنیا تحت تاًثیر قرار بگیرد، که بهانه‌هایی برای نیروهای کهن ایجاد شود و مشکلات بیشتر شود. درس‌های بسیار و عمیقی دراین‌باره وجود دارد. در طول این آخرین لحظات تاریخ، باید با این تغییرات آسمانی همانطور که شایسته یک مرید دافا است همکاری کنیم و از این شرایط ایجاد شده به‌عنوان فرصتی برای روشنگری حقیقت بهتر و نجات مردم استفاده کنیم.

استاد بیان کردند:

«وظیفه نجات تمام موجودات در کل جهان برعهده شما می‌باشد، که بسیار پر معنی است، بنابراین شما باید افکار و رفتارتان را تغییر دهید.» (آموزش فا در کنفرانس فای نیویورک 2019)
«در هر حالت، برای مریدان دافا، به راه‌هایی برای نجات مردم می‌اندیشیم. این‌گونه است.» (آموزش فا در کنفرانس فای نیویورک 2019)

اخیراً از اعتراضات علیه لایحه استرداد در هنگ کنگ و جنگ تجاری مابین چین و آمریکا به‌منظور فرصتی برای روشنگری حقیقت استفاده کردم و نتایج عالی بود.

حزب کمونیست چین (ح‌.ک.‌چ) پس از رویدادهایی علیه لایحه استرداد در هنگ‌کنگ بسیار وحشت‌زده شده است. آنها در حال ردیابی، آزار و اذیت و تسریع محکو.میت تمرین‌کنندگان فالون گونگ در چین هستند. پرسنل انجمن‌های محلی و همچنین پلیس دائماً در حال آزار و اذیت تمرین‌کنندگان محلی هستند.

یک روز درحالی که اخبار درباره روابط تجاری مابین چین و آمریکا را می‌خواندم، سرپرست انجمن به منزلم آمد. به او گفتم حزب دوباره در حال فریب دادن مردم است. این کاملاً مشخص است که ح.ک.چ از ادامه مذاکرات تجاری با آمریکا سرباز زده است ولی به منظور تحریک اذهان عمومی، به مردم چین عکس این را گفته است. او حرف‌هایی مشابه چیزهایی که گفتم گفت. سپش به او درباره حقایق اعتراض مسالمت آمیز 25 آوریل توسط تمرین کنندگان فالون گونگ گفتم و اینکه نخست وزیر ژورونگجی برای صحبت با تمرین‌کنندگان آمد و یک تفاهم دوستانه حاصل شد. اما از آنجاکه حزب کمونیست چین قصد داشت فالون گونگ را سرکوب کند، آنها ادعا کردند که تمرین‌کنندگان، جونگ‌نان‌های، محوطه اداره مرکزی را محاصره کردند. با استفاده از شرایط جاری توانستم مطالب زیادی را درباره فالون گونگ به سرپرست کمیته بگویم. او خواستار برکناری از حزب کمونیست چین و سازمان‌های وابسته به آن شد.

حزب کمونیست چین از تاًثیرگذاری اتفاقات هنگ کنگ بر سرزمین اصلی چین، هراس دارد، به همین دلیل پلیس تمرین‌کنندگان فالون گونگ را زیر نظر دارد. یک روز، دو مأمور پلیس برای «ملاقات» من آمدند. آنها گفتند که این روزها مسدودسازی اینترنت بسیار شدید است و آنها درباره تحولات در هنگ کنک هیچ اطلاعی ندارند. مافوق آنها گفت که یک‌میلیون نفر در خیابان‌های هنگ‌کنگ راهپیمایی کردند و به‌زودی فالون‌ گونگ در چین «همین کار» را خوهد کرد. به آنها گفتم که حزب همیشه اذعان داشته که هر زمان که شرایط اجازه دهد، فالون ‌گونگ «کارهای بزرگتری انجام خواهد داد.»

پرسیدم: «سال‌های بسیاری سپری شده است، آیا تمرین‌کننده‌ای را دیده‌اید که به غیر از صحبت کردن با مردم درباره فالون‌ گونگ کار دیگری انجام داده باشد؟» سپس گفتم که میلیون‌ها نفر از مردم هنگ‌کنگ در تظاهرات علیه لایحه استرداد شرکت کرده‌اند. در جریان این رویداد بزرگ، دومیلیون نفر راهپیمایی کردند، به این معنی که یک سوم از مردم هنگ‌کنگ به اعتراض به این لایحه در خیابان‌ها بودند.

به سرپرست کمیته گفتم که ح.ک.چ به‌منظور پیدا کردن بهانه‌ای برای سرکوب مردم، پلیس‌های مخفی لباس شخصی را در نقش معترضین، به‌کار گرفته است که باعث ایجاد اغتشاش و خشونت شوند. سپس ح.ک.چ ادعا می‌کند که معترضین در خشونت نقش داشته و مردم هنگ ‌کنگ را برای ایجاد اختلال و وحشت، مقصر دانسته، بنابراین آنها مجاز هستند که برای سرکوب آنها به خشونت متوسل شوند. به آنها گفتم که سرکوب فالون‌ گونگ توسط ح.ک.چ نیز براین اساس است. زمانی‌که سرکوب دیگر مؤثر نبود، ح.ک.چ حقه خودسوزی در میدان تیان‌آن‌من را برای کنترل تمرین‌کنندگان و تحریک مردم برای ایجاد نفرت از تمرین‌کنندگان صحنه‌سازی کرد. در کل تاریخ، ح.ک.چ از این ترفندها برای حفظ و بقای قدرت خود استفاده کرده است.

به‌عنوان نصیحت به سرپرست کمیته گفتم که مسایل را با دید باز بررسی کند و بین خوب بد یکی را انتخاب کند.

مقاله‌ام را با نقل‌قولی از استاد خاتمه می‌دهم:

«از زمان شروع آسمان و زمین، هرگز پدیده عظیم کیهانی اصلاح فای جهان وجود نداشته است و از زمان شروع آسمان و زمین، هرگز مریدان دافا وجود نداشته‌اند. استاد این فرصت باشکوه را پدید آورد و شما را راهنمایی کرد تا وارد این مرحله تاریخی شوید. باید خود را به‌خوبی تزکیه کنید و درحالی که موجودات ذی‌شعور را نجات می‌دهید ارزش و توانایی خود را نشان دهید و حتی بهتر عمل کنید!» (آموزش فا در کنفرانس فای نیویورک 2019)