(Minghui.org) استاد در بسیاری از سخنرانی‌های‌شان بیان کردند که تمرین‌کنندگان فالون دافا در دوره اصلاح فا نقش اصلی را ایفا می‌کنند.

تمرین‌کنندگان منطقه ما پس از شروع آزار و شکنجه در سال 1999، به شدت تحت آزار و شکنجه قرار گرفتند. ما با واقعیت‌های جدید سازگار شدیم، با یکدیگر همکاری کردیم و حقیقت مربوط به دافا را برای ادارات دولتی و اشخاص حقوقی روشن کردیم. سرانجام موفق به ایجاد یک محیط خوب شدیم و بسیاری از مسئولان آن مناطق از حقیقت آگاه شدند و آن را پذیرفتند.

مطالعه فا بایکدیگر تحت همه شرایط

استاد در سخنرانی‌های‌شان مکرراً به اهمیت مطالعه گروهی فا اشاره کردند. مطالعه فا پایه و اساس و شرط لازم برای انجام خوب سه‌کار است. دلیل اینکه ما با وجود شرایط سخت توانسته‌ایم محیط خوبی را ایجاد کنیم و در حالی که شیطان تمرین‌کنندگان را تحت آزار و شکنجه قرار می‌داد، اول و مهمتر از همه این بود که ما در همه اوقات فا را مطالعه می‌کردیم. تمرین‌کنندگانی که سه‌کار را به‌خوبی انجام می‌دادند، اغلب در مطالعه گروهی فا شرکت می‌کردند. آنها به‌سرعت در تزکیه بهبود یافتند، حقیقت را به‌خوبی روشن و به مردم کمک کردند تا دلایل پشت آزار و شکنجه را درک کنند. مطالعه فا بایکدیگر نیز باعث تقویت افکار درست تمرین‌کنندگان شد.

بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای، به مطالعه گروهی فا ادامه داده‌ایم، حتی زمانی که شیطان تمرین‌کنندگان را بدون وقفه تحت آزار و شکنجه قرار داده بود. ما از همه تمرین‌کنندگان استقبال می‎کردیم تا به ما بپیوندند، حتی افرادی که تازه از زندان و مراکز شستشوی مغزی آزاد شده بودند. حتی اگر تمرین‎کنندگان به‌طور ضعیفی عمل یا تمرین دافا را متوقف می‎کردند، ما آنها را ترغیب می‎کردیم که فا را با ما مطالعه کنند. کسانی که در تزکیه عقب مانده بودند به‌سرعت بهبود پیدا کردند و به ما رسیدند.

تمرین‌کنندگان در برخی از گروه‌های مطالعه فا هر وقت اوضاع وخیم می‌شد، مطالعه گروهی را متوقف می‌کردند. برای آنها متأسف می‌شدیم. برخی از گروه‌ها، تمرین‌کنندگانی را که غیرقابل اعتماد می‌دانستند یا دارای مسائل امنیتی بودند، رد می‌کردند. این امر باعث جدایی بین تمرین‌کنندگان شد و بعضی از آنها تزکیه را متوقف کردند.

برخی از آنها به دلیل ترس یا نگرانی‌های شخصی در مطالعه گروهی فا شرکت نمی‌کردند و بعضی دیگر جرأت نداشتند محلی برای مطالعه گروهی فا فراهم کنند. این شکافی بود که نیروهای کهن می‌توانستند به‌راحتی از آن سوء استفاده کنند. یکی از اصلی‌ترین دلایلی که تمرین‌کنندگان در برخی مناطق به شدت تحت آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند این بود که آنها در مطالعه گروهی فا ثابت‌قدم نبودند.

ما در گروه خود تاحدی مداخله داشتیم اما هیچ آسیبی بوقوع نپیوست. طی 10 سال گذشته، هیچ کسی در گروه ما دستگیر نشده است زیرا در مسیری که استاد برای ما نظم و ترتیب داده‌اند گام برمی‌داریم.

همکاری به‌منظور شکل دادن یک بدن و خلق محیطی آسان

استاد بارها در سخنرانی‌های‌شان بر اهمیت همکاری بین تمرین‌کنندگان تأکید کرده‌اند.

استاد بیان کردند:

«برای مریدان دافا به صورت کل، در روند اعتباربخشی به فا، وقتی با همدیگر هماهنگ کار می‌‏کنید، قدرت فا عظیم است.» (آموزش فا طی جشن فانوس سال ۲۰۰۳در کنفرانس فای غرب ایالات متحده)
«اگر مریدان دافا بتوانند در تلاشی متحد، توان‌شان را روی هم بگذارند، و با افکار صالح بینهایت قوی عمل کنند، درباره‌اش فکر کنید، این واقعاً به منزله‌ی حضور موجودات خدایی در این دنیا خواهد بود. برای شیطان صرفاً هولناک خواهد بود!» (آموزش فای بیستمین سالروز)

گاهی اوقات در گذشته تمرین‌کنندگان بایکدیگر به‌خوبی همکاری نمی‌کردند. نیروهای کهن از شکاف ما سوءاستفاده کردند و برخی از تمرین‌کنندگان دستگیر شدند، اما ما درس خود را یاد گرفتیم. تمرین‌کنندگان در تزکیه بلوغ پیدا کرده و هنگام همکاری با دیگران در انجام پروژه‌های دافا، خودخواهی را رها می‌کنند. آنها فهمیدند که در حال اعتباربخشی به فا هستند و نه خودشان. وقتی اختلاف داشتند، ابتدا به درون نگاه می‌کردند و به فکر تمرین‌کنندگان دیگر بودند. آنها موفق شدند پروژه را پیش ببرند و آن را به‌راحتی اداره کنند.

تمرین‌کننده‌ای به‌دلیل روشنگری حقیقت برای مردم در یک چای‌خانه به پلیس گزارش داده شد. او از ماشین پلیس به من زنگ زد. من به تمرین‌کننده دیگری اطلاع دادم که تمام مطالب دافا را از خانه آن تمرین‌کننده دستگیر شده ببرد. وقتی پلیس خانه را غارت کرد، فقط نسخه‌ای از جوآن فالون و یک نامه روشنگری حقیقت پیدا کرد که آنجا باقی مانده بود تا پلیس آن را پیدا کند. بنابراین، این تمرین‌کننده آزاد شد.

در آن گروه مطالعه فا، برخی از تمرین‌کنندگان پیشنهاد کردند که ما دادخواستی را برای جلوگیری از ارتکاب جرایم علیه تمرین‌کنندگان ارائه دهیم. بنابراین، آن تمرین‌کننده که دستگیر شد، شکایت کیفری ارائه داد. نسخه‌هایی از آن به رئیس اداره پلیس، بخش بازرسی و بخش دادخواست تجدیدنظر از طریق ایمیل ارسال شد.

چند روز بعد، رئیس بخش امنیت داخلی با آن تمرین‌کننده روبرو شد و از او خواست که دادخواستش را پس بگیرد و گفت که او نسخه مصادره شده جوآن فالون را برمی‌گرداند.

یکی دیگر از رؤسای بخش امنیت داخلی به منزلم آمد و از من پرسید که آیا آنها واقعاً بسیاری از بندهای قانون را نقض کرده‌اند یا خیر. مأمور پلیسی به من گفت که این طرح دعوی باعث تکان خوردن اداره پلیس و بخش حقوقی شده است. کلیه ادارت پلیس شهرستان از این دادخواست مطلع شدند.

تأثیرات نامه‌های روشنگری حقیقت

ما اثربخشی نامه‌های روشنگری حقیقت را دیدیم و بنابراین تصمیم گرفتیم که عمدتاً نامه‌هایی را به اشخاص حقوقی و ادارات دولتی ارسال کنیم. من یکی را به رئیس اداره پلیس محلی تحویل دادم. در این نامه از سه جنایت که جیانگ زمین، رهبر سابق حزب کمونیست مرتکب شده بود، و دلیل شروع آزار و شکنجه فالون دافا صحبت شده است. رئیس پلیس شوکه شد و تصمیم گرفت از سِمت خود استعفا دهد تا دیگر درگیر این آزار و شکنجه نشود.

قبل از اینكه موقعیت شغلی‌اش را ترك كند، رئیس جدید بخش امنیت داخلی از رئیس پلیس خواست كه اجازه دستگیری تمرین‌کنندگان در مقیاس وسیع را داشته باشد. رئیس پلیس قبول نکرد. رئیس امنیت داخلی سپس از رئیس جدید پلیس خواست، که او نیز امتناع کرد. رئیس امنیت داخلی سپس مستقیماً به اداره پلیس شهرداری رفت، اما فرد مسئول آنجا از حقایق آزار و شکنجه آگاه شده بود و درخواست او را رد کرد.

پس از خواندن نامه های روشنگری حقیقت، برخی از دبیران حزب کمونیست از کمیته‌ امور سیاسی و حقوقی محلی تصمیم گرفتند که برای انتصاب در سایر سِمت‌ها درخواست ارائه بدهند. یک مدیر کمیته‌ امور سیاسی و حقوقی استانی به منزلم آمد و از من به‌خاطر توضیح حقایق به او تشکر کرد. برخی از کارمندان دولت پس از خواندن نامه‌ها شوکه شدند. برخی از مأموران پلیس از من پرسیدند که چرا تمرین‌کنندگان زودتر از این حقیقت را برای آنها روشن نکرده‌اند. برخی دیگر به خانه‌ام آمدند و گفتند که مافوق‌شان به آنها گفته است که با تمرین‌کنندگان بدرفتاری نکنند. برخی به سایر تمرین‌کنندگان گفتند که آنها به انتخاب ما درباره تمرین فالون دافا احترام می‌گذارند.

ما به ارسال نامه‌ها به مقامات محلی و مناطقی که وب سایت مینگهویی به آزار و شکنجه شدید تمرین‌کنندگان شناسایی کرده بود، ادامه دادیم.

روشنگری حقیقت به کارمندان دولت به‌طور فعال

استاد بیان کردند:

«در طی دوره‌ بعد از ۲۰ژوئیه۱۹۹۹، در داخل چین شکنجه و آزار به‌طرز وحشتناکی شدید بود، و هیچ کسی جرأت نمی‌کرد حتی یک کلمه‌ خوب درباره‌ ما بگوید. اما اکنون شاگردان فالون گونگ جرأت می‌کنند به دیدن افرادی که مستقیماً مسئول شکنجه و آزار هستند بروند و جرأت می‌کنند مستقیماً به دیدن افراد از درجات مختلف بروند. "تو من را شکنجه می‌کنی، بنابراین من آمدم تا به تو درباره‌ حقیقت بگویم." مریدان دافا حتی به‌طور قابل ملاحظه‌ای در مناطق وسیعی، در بسیاری از مناطق، فا را اصلاح کرده‌اند.» (سخنرانی فا در کنفرانس فلوریدا، ایالات متحده آمریکا)

ما از این آموزه فهمیدیم که استاد الزامات بالاتری برای ما تعیین کرده‌اند. تصمیم گرفتیم به آنچه استاد برای ما بیان کردند عمل کنیم. علاوه بر نامه‌های پستی، به ادارات دولتی رفتیم تا با افراد به صورت رو در رو صحبت کنیم.

من به ادارات دولتی شهرستان و ادارت پلیس محلی مراجعه می‌کردم تا هر زمان که کارمندان جدید را استخدام می‌کردند حقیقت را رو در رو روشن کنم. یکی از دبیران کمیته امور سیاسی و حقوقی حزب گفت که می‌خواهد شغلش را ترک کند زیرا نمی‌خواست در این آزار و شکنجه درگیر شود. یکی از دبیران حزب شهرستان پس از آزادی از زندان، از ح.ک.چ خارج شد و شروع به کمک به ما کرد. معاون رئیس پلیس که در گذشته به طور جدی تمرین‌کنندگان را تحت آزار و شکنجه قرار داده بود، بعدها به سرطان مبتلا شد. بعد از اینکه از حقیقت آگاه شد و ح.ک.چ را ترک کرد، به‌سرعت سرطانش بهبود یافت.

من شخصاً حقیقت را برای یک مقام ارشد، مسئول ارشد کمیسیون مرکزی بازرسی انضباط و شورای ایالتی، مسئولان کمیته حزب استان و اداره پلیس استان و خبرنگاران ارشد روزنامه مردم روشن کردم. بیشتر آنها موافقت كردند كه از ح.ک.چ كناره‌گیری کنند و گفتند كه تمرین‌کنندگان در حال انجام كار خوب و درست هستند.

بلافاصله بعد از جابجایی‌ام، یک مرکز ترک اعتیاد به نزدیکی خانه جدیدم منتقل شد. چندین نگهبان در مرکز هر روز از فاصله دور مرا تحت نظر داشتند. تحت تأثیر قرار نگرفتم و به هر کاری که باید انجام می‌دادم ادامه دادم. طبق معمول حقیقت را برای مردم روشن کردم و مطالعه گروهی فا در خانه‌ام به‌خوبی برقرار بود. به نزد مأمورانی رفتم که مرا تحت نظر قرار داده بودند و حقیقت را برای‌شان روشن کردم.

پزشکی در آن مرکز درمانی برای تحت نظر قرار دادنم گماشته شده بود. او  دو ماه بعد به من گفت: «من به این مرکز فرستاده شدم تا شما را تحت نظر بگیرم. شما بسیار درستکار هستی. من به زودی برمی‌گردم. به مأموران مافوق که می‌توانند به شما آسیب برسانند، چیزی نگفتم.»

تمرین‌کننده دیگری پس از طرح شکایت کیفری علیه جیانگ زمین، توسط پلیس و مقامات دولتی تحت آزار و اذیت قرار گرفت. او از این فرصت استفاده کرد تا حقیقت را برای آنها روشن کند. وقتی او با آنها درباره جنایاتی كه جیانگ زمین مرتكب شده است، صحبت کرد، آنها بلند شدند و رفتند.