(Minghui.org) پس از گذر از محنت‌های مشابه و غلبه بر آنها، اکنون درک عمیق‌تری درباره بیانات استاد دارم:

«او فقط در ظاهر با شما دعوا نمي‌كند و در درون با شما مهربان باشد، اين‌طور نيست. او حقيقتاً به‌طور واقعي عصباني است. زيرا هر كسي كه كارما به‌دست مي‌آورد، كسي است كه احساس ناراحتي مي‌كند. قطعاً به اين شكل است.» (سخنرانی چهارم ، جوآن فالون)
هنگامی که تمرین‌کننده‌ای درحال از بین بردن کارما است، کارما از میدان بُعدی او به بُعد همسرش منتقل می‌شود که در این صورت همسرش احساس بدی دارد و ناراحت می‌شود. در واقع، همسرش نمی‌داند که در این «بازی» فقط در نقش یک بازیگر عمل کرده تا به شما در رشد و بهبودتان کمک کند.

تمرین‌کنندگان باید به وضوح درک کنند که اقدامات همسرشان برای کمک به آنها در گذراندن آزمون است. آنها به این ترتیب باید آرامش و صلح‌جویی را حفظ کنند و از صمیم قلب از همسرشان تشکر کنند. سپس کارما را از بین می‌رود و به تقوا تبدیل می‌شود و به میدان خودشان باز می‌گردد. اما اگر تمرین‌کننده‌ای نتواند آرامش خود را حفظ کند، کارما به میدان خودش باز خواهد گشت و منتظر می‌ماند که دفعه دیگر دوباره بیرون بیاید تا از بین برود.

استاد همچنین بیان کردند:

«اگر هميشه قلبي‌ سرشار از نيك‌خواهي‌ و محبت‌ و حالت ذهني آرام و صلح‌جو داشته باشيد،‌ وقتي‌‌ با مشكلات مواجه‌ مي‌شويد‌، آن‌ها را به‌خوبي‌ اداره خواهيد کرد زيرا به شما فضايي به‌عنوان ضربه‌گير خواهد داد.» (سخنرانی چهارم ، جوآن فالون)

این درک محدود من دربارۀ گذراز آزمون‌ {{شین‌شینگ است.